Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА

- вид соціальної відповідальності, сутність якої полягає у застосуванні до правопорушників (фіз. та юрид. осіб) передбачених законодавством санкцій, що забезпечуються у примус, порядку д-вою. В. ю. є правовідношен-ням між д-вою в особі її органів (суду, спец, інспекцій тощо) і правопорушником, до якого застосовують юрид. санкції з негативними для нього наслідками (позбавлення волі, штраф, відшкодування шкоди тощо). Класич. видами В. ю. за законодавством України є: адміністративна відповідальність, відповідальність дисциплінарна, відповідальність кримінальна і відповідальність цивільна. Виділяють також відповідальність конституційну і відповідальність міжнародноправову, а в межах цив. відповідальності — відповідальність договірну, відповідальність солідарну, відповідальність субсидіарну тощо. Відома й ін. класифікація В. ю. — на негат. (ретроспективну) і позитивну. Перший вид пов'язаний зі скоєнням правопорушення і супроводжується негат. наслідками для винної особи. Другий виникає з юрид. обов'язку відповідних суб'єктів здійснювати позитивні, корисні для сусп-ва функції і реалізується у регулятивних правовідносинах. Такою, зокрема, є відповідальність Кабінету Міністрів перед ВР України, нар. депутатів України перед виборцями тошо. В. ю. є важливим засобом забезпечення законності і правопорядку в країні, належної реалізації Конституції України та чинного законодавства. З ін. боку, вона стимулює правомірну поведінку суб'єктів сусп. відносин, сприяє формуванню у населення поваги до закону і права, а отже, є істотним фактором побудови правової д-ви в Україні.

Літ.: Иоффе О. С, Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1991; Рабінович П. М. Основи заг. теорії права та д-ви. К., 1994.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази