Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОРАН
   

КОРАН

(араб. букв. — читання) — священна книга мусульман. Вважається, що К. існує вічно, зберігається в Аллаха, який передав його як одкровення пророкові Мухаммеду. К. - основа релігії ісламу, одне з основополож. джерел (разом з Суною) мусульманського права. У К регламентовано реліг. обряди, моральні приписи, правові настанови, визначено звичаї та традиції, дано вказівки щодо укладу житія і способу поведінки мусульман. Тексти К. проголошуються під час молитов, на держ. і сімейних святах, у повсякден. житті. Образи і мотиви К. насичують л-ру народів мусульм. світу. К. складається з промов і проповідей, пророчих одкровень, повчальних, історичних та реліг. оповідей про долю давніх народів і пророків — посланців Аллаха, притч і заклинань, етико-моральних і обрядових приписів. Вони виголошувалися з 610 по 632 рік перед різною аудиторією, у зв'язку з різними подіями. Основний хронол. поділ К. — меккські і мединські сури (глави). Перші охоплюють період до переселення Мухаммеда з Мекки в Ясриб (Медину) 622 і становлять більшу частину К. (90 сур). Другі створювалися з 622 по 632 рік. Меккські сури складаються з 3 періодів, кожний з яких має свої особливості лексики і стилю. Ці сури поділяються на поетичні (48). рахманські (від найменування Бога — Рахман Милосердний, яке існує поряд з іменем Аллах (21), та пророчі (21). До мединського періоду належать 24 сури. Деякі сури включають аяти (фрагменти фраз) різних періодів. Ранні частини К. — це пристрасні монологи про монотеїстичність і всемогутність Аллаха («Немає Бога, крім Аллаха, і Мухаммед — посланець Аллаха»), про неминучу розплату в Судний день для тих, хто не сповідує іслам. Значна частина К. контамінується з текстами Біблії та її персоналіями: Адам, Нух (Ной), Ібрахим (Авраам), Муса (Мойсей), Іса (Ісус Христос), які в К. теж вважаються посланцями Аллаха. У 651 збережені в пам'яті і у приват, записах одкровення Мухаммеду були зібрані і зведені в єдиний список, текст якого був проголошений єдино повним і правдивим словом Аллаха. Визнані при складанні цього списку справжніми, тексти К. становлять 114 сур, що розміщені за форм, ознакою: найдовші сури — на початку, короткі — в кінці. К. — це монолог Мухаммеда, діалог між Богом і людьми, між Мухаммедом і його слухачами.

К. є передусім реліг.-філософським і законод. документом. У ньому містяться положення і норми мусульм. права стосовно шлюбно-сімейних взаємин, означені роль, обов'язки і права чоловіка та жінки в сім'ї, процедура оформлення майнової спадщини і прав власності (2, 4, 22, 24, 33, 61 та 65 сури), ставлення мусульман до язичників, іудеїв і християн (5, 8 та 22 сури). К. водночас є унікальною істор.-культур. пам'яткою Аравії кін. 6 — 1-ї чв. 7 ст., літ. твором, психол. документом, в якому закарбовані етапи еволюції особистості Мухаммеда, його становлення як віровчителя, законодавця, судді, держ. діяча, дипломата і політика. Це — давня пам'ятка прози араб, мовою. Сприйняття К. як слова Аллаха відіграло винятково важливу роль у формуванні літ. мови араб, народів і зростанні їх авторитету в країнах Азії та Африки.

П. Л. Яроцький.

 

Схожі за змістом слова та фрази