Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow о arrow ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
   

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

- система заходів забезпечення оптимального функціонування природних систем, одна з основних цілей державного регулювання туристської діяльності в Україні, обов'язкова цілеспрямована діяльність туристсько-екскурсійних підприємств у галузі екологічного виховання, охорони об'єктів ландшафту, їх рекультивації і відновлення з використанням специфічних засобів і методів туризму й екскурсій. За метою проведення можна виокремити три типи природоохоронних заходів:

1) Навчально-виховні заходи - масово-роз'яснювальна і пропагандистська робота, виховання і придбання через туризм і екскурсії природоохоронних знань, навичок і умінь. У комплексі навчально-виховних заходів виокремлюються чотири їх види: інформаційні, навчальні, виховні і пропагандистські. У комплексі інформаційних заходів варто розрізняти симплексні, спрямовані на одержання елементарної інформації про природу краю і пробудження інтересу до неї; аналітичні, що дають розгорнуте уявлення про окремі компоненти природних комплексів і механізмів; і комплексні, що дозволяють усвідомити цілісний характер природних комплексів і залежність людини від їх стану. Тут можна також виокремити заходи семантичного характеру, що розкривають зміст природоохоронних понять і термінів. Екологічна освіта і виховання неможливі без участі в екскурсіях і туристських походах, де екскурсанти і туристи не тільки отримують візуальну інформацію, а й безпосередньо прилучаються до природоохоронної діяльності. Серед навчальних розрізняються заходи щодо розвитку навичок збирання інформації і спостереження за природою, поглибленню природоохоронних знань і набуттю природоохоронних умінь. До методів виховних природоохоронних заходів належать: роз'яснення, переконування, розповідь, бесіда, приклад, вправа, доручення, заохочення, самовиховання. За формою проведення вони можуть бути колективними (масовими, груповими) та індивідуальними. Серед форм пропагандистських природоохоронних заходів, що здійснюються в туристсько-екскурсійних установах і на маршрутах, виокремлюють: усні - лекції, бесіди, доповіді; художні - вечори, усні журнали тощо; наочну агітацію; радіопропаганду і комплексні (змішані) заходи.

2) Конструктивні заходи, спрямовані на безпосередню охорону природи, її відновлення і розвиток ресурсної бази.

3) Організаційні заходи - планування, управління, технологія, контроль, підготовка кадрів, формування активу, методика, науково-дослідна робота в галузі охорони природи. О. н. с. в туризмі можна також класифікувати за: суб'єктами (конкретними виконавцями чи установами - організаторами заходу); об'єктами (видами природних ресурсів, регіонами, конкретними об'єктами природи); тимчасовими показниками, ступенем складності; матеріально-технічним, методичним, кадровим забезпеченням тощо.

 

Схожі за змістом слова та фрази