Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОСТЕ ТОВАРИСТВО
   

ПРОСТЕ ТОВАРИСТВО

- різновид ділового співробітництва (партнерства), договірна форма об'єднання фіз. та/або юрид. особами майна (вкладів) і спільної діяльності з метою одержання прибутку чи досягнення ін. мети без утворення особи юридичної. Поширене у сфері послуг та малого бізнесу і регулюється ст. 1132—1143 ЦивК України, ін. правовими актами, а також договором відповідного П. т. Вкладом його учасників вважається усе те, що вони вносять у спільну діяльність (спільне майно), в т. ч. грошові кошти, профес. та ін. знання, навички, вміння, ділова репутація та ділові зв'язки тощо. Ці вклади вважаються, як правило, рівними за вартістю, а їх грош. оцінка проводиться за погодженням між учасниками. Внесене майно, а також вироблена в результаті спільної діяльності продукція і одержані доходи є спільною частковою власністю учасників П. т., якщо інше не встановлено договором або законом. Порядок користування цим майном та обов'язки щодо його утримання здійснюються за спільною угодою учасників, а в разі недосягнення згоди — в порядку, що встановлюється судом. Ведення бухгалтерського обліку спільного майна може бути доручено одному з учасників П. т. Кожний учасник товариства має право ознайомлюватися з усіма док-тами щодо здійснення спільної діяльності. Під час ведення спільних справ кожний учасник т-ва має право діяти від імені всіх учасників. Договором П. т. ведення цих справ може бути покладено на одного з учасників на підставі довіреності чи здійснюватися спільно всіма учасниками. Порядок відшкодування витрат і збитків П. т. визначається за домовленістю між його учасниками. В разі її відсутності кожний учасник несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільне майно. За спільними зобов'язаннями, що виникли не з договору П. т., його учасники відповідають солідарно. Прибуток П. т. розподіляється пропорційно вартості вкладів його учасників у спільне майно, якщо інше не встановлено домовленістю учасників т-ва. Діяльність П. т. припиняється у зв'язку зі спливом строку договору про його заснування, з досягненням мети т-ва або настанням обставин, коли досягнення цієї мети стало неможливим. Т-во перестає існувати також у разі: визнання учасника недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цив. дієздатності; оголошення учасника банкрутом; смерті фізичної або ліквідації юрид. особи — учасника т-ва; відмова учасника від дальшої участі у договорі П. т. або його розірвання на вимогу одного з учасників. У цих випадках за домовленістю між учасниками може бути збереження договору П. т. щодо ін. учасників. Після припинення діяльності т-ва передані у спільне володіння або користування речі повертаються його учасникам без винагороди. Поділ спільно набутого майна учасників П. т. і спільних прав здійснюється у порядку, встановленому ЦивК. З моменту припинення т-ва його учасники несуть відповідальність солідарну за невиконаними

спільними зобов'язаннями щодо третіх осіб.

Літ.: Цив. право України, т. 2. К., 2003; Харитонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражд. право. О., 2003.

В. П. Нагребельний, М. В. Онішук.

 

Схожі за змістом слова та фрази