Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАТРОНАТ
   

ПАТРОНАТ

(лат. — стан або права патрона) — 1) У Давньому Римі особлива форма покровительства, що фактично встановлювала залежність вільновідпущених та недієздатних гр-н від патрона. 2) В сучас. період одна з форм виховання у сім'ях дітей, які залишилися без батьків. П. встановлюється на підставі договору, що укладається між органом опіки і піклування та гр-нином, який бере дитину на виховання за умови надання йому д-вою матеріальної допомоги. Особа, яка прийняла дитину, користується правами опікуна і бере на себе зобов'язання зі створення їй належ, умов життя та виховання. Досить широко договір П. застосовувався після Жовт. революції 1917 в Росії, коли Рад. д-ва не в змозі була забезпечити виховання дітей-сиріт. З розширенням мережі дит. закладів та інституту усиновлення необхідність у збереженні П. відпала. В Кодексі про шлюб і сім'ю УРСР (1969) норм про договір П. немає. Інститут П. відновлено в Сімейному кодексі України (2001), який набуває чинності з 1.1 2003. Укладення П. здійснюється на підставі договору, згідно з яким орган опіки і піклування передає дитину, яка є сиротою або з ін. причин залишена без батьків, піклування, на виховання у сім'ю ін. особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття, за плату. Нормами кодексу регламентується порядок встановлення П. над дітьми, умови набуття та припинення П., обов'язки патронатного вихователя, порядок розірвання договору про П. тощо. Інститут патронат, виховання дітей діє у ряді зарубіж. країн. Тут за договором П. на виховання у сім'ю здебільшого передаються діти віком до 15 років. У деяких випадках (хвороба) виховання дитини може бути продовжене до досягнення нею повнолітт я. Прийняття дітей на виховання у порядку П. відбувається виключно на добровільній основі. Договір П. не може укладатися з неповнолітніми, недієздатними чи частково дієздат. особами, особами, позбавленими батьків, прав, відстороненими у випадках, передбачених зак-вом, від обов'язків опікунів чи піклувальників, кол. усиновлювачами, якщо усиновлення було відмінене внаслідок неналеж. виконання ними своїх обов'язків. Перед укладанням договору про П. органи опіки та піклування повинні обстежити побут, умови і стан здоров'я особи та членів сім'ї, що виявила бажання прийняти дитину на виховання. Орган опіки та піклування одноразово забезпечує дитину одягом і взуттям, а патронат, вихователю виплачує місячну грошову допомогу. Контроль за умовами виховання дітей, над якими встановлений П., здійснюється органами опіки та піклування. При порушенні особою, яка взяла дітей під П., своїх обов'язків з виховання договір П. може бути достроково припинений цими органами.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази