Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІЦЕНЗІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА
   

ЛІЦЕНЗІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА

-належним чином оформлений спец. дозвіл на ввезення, вивезення або транзит певного виду чи відповідної кількості товарів, нац. або іноз. валюти, вільний імпорт, експорт і транзит яких не допускається. Видається компетентними держ. органами і є однією з форм держ. контролю за експортом та імпортом товарів, витрачанням валютних коштів.

Складовим елементом Л. з. є встановлення централіз. контролю над вивезенням і ввезенням ряду товарів у межах визначених кількісних і вартісних квот упродовж передбаченого проміжку часу. Ліцензування встановлюється стосовно всіх або деяких товарів і може поширюватися на торгівлю з усіма або з деякими країнами.

В Україні відповідно до Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991), зак-ва про валютне регулювання і валют, контроль та ін. нормат.-правових актів ліцензування експорту та імпорту запроваджується д-вою самостійно в особі уповноважених нею органів у випадках: різкою погіршення розрахункового балансу д-ви; досягнення встановленого Верх. Радою України рівня зовн. заборгованості; значного порушення рівноваги по певних товарах на внутр. ринку; потреби забезпечення певних пропорцій між імпортною та вітчизн. сировиною у в-ві; необхідності здійснення заходів у відповідь на дискримінац. дії ін. держав, а також відповідно до міжнар. торгових угод, які укладає або до яких приєднується Україна.

Режим ліцензування може запроваджуватись і як санкція у разі порушення суб'єктом зовнішньоекон. відносин правових норм, встановлених законом. Вимоги щодо ліцензування імпорту, експорту, операцій з переміщення валют, коштів для інвестицій або надання (одержання) кредитів є обов'язковими для всіх учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Розрізняють такі види Л. з.: генеральна — відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певних товарах та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цих товарах; разова (індивідуальна) — разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окр. операції конкр. суб'єктом зовнішньоекон. діяльності на період, необхідний для здійснення експортної (імпортної) операції; відкрита (індивідуальна) — дозвіл на експорт (імпорт) товару упродовж певного часу (але не менше одного місяця) з визначенням його заг. обсягу. Порядок, умови та процедури оформлення і видачі Л. з. на експорт (імпорт) визначаються комітет, держ. органом: до 1999 — М-вом зовнішніх екон. зв'язків і торгівлі України, з 2000 — М-вом економіки України; на переміщення валютних коштів — Національним банком України.

Літ.: Юрид. памятка участнику внешнеэкон. деятельности в Украине (в вопросах, ответах и док-тах). К., 1992; Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкон. деятельности в Украине. К., 1998.

В. П. Нагребельнии.

 

Схожі за змістом слова та фрази