Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow плану-плют arrow ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ
   

ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

— в СРСР сукупність заходів, спрямованих на перебудову сіл в межах існуючих територій, а також на будівництво нових укрупнених сільських населених місць у єдиній з містами системі розселення. Передбачає поступове перетворення сільс. населених місць на благоустроєні селища з оптимальними умовами праці, побуту і відпочинку. П. с. н. м. грунтується на всебічному обліку й раціональному використанні земель в існуючих і проектних межах селища, на вивченні умов і особливостей с.-г. виробн., науковому прогнозуванні чисельності населення, на екон. доцільності передбачуваних обсягів капітального буд-ва. Проектами забудови сільс. населених місць (мал.) передбачається створення функціональних зон на території селища, організація пішохідних і трансп. зв'язків, раціональне розміщення житл., громад, і виробничих споруд з додержанням сан.-гіг., зооветеринарних і протипожежних норм. Згідно з цими проектами створюється архіт.-просторова композиція всього селища та окремих його частин при органічному поєднанні забудови з середовищем, що її оточує. Вихідні норми, правила проектування і буд-ва селищ, а також вибір прийомів планування зумовлюються природно-кліматичними умовами місцевості, економічним розвитком селища, нац.-побутовим укладом тощо.

Цроекти планування і забудови сільс. населених місць розробляють на розрахунковий строк 25— ЗО років. Вдосконалюванню планування і забудови сіл значною мірою сприяла постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про впорядкування будівництва на селі" (1968), за якою села, розвиток яких планується, мають бути своєчасно забезпечені високоякісною проектно-кошторисною документацією. За рішеннями пленумів ЦК КПРС (Липневого, 1978; Жовтневого, 1980), XXVI з'їзду КПРС на селі випереджаючими темпами розгортається буд-во благоустроєних житл. будинків з госп. будівлями, дит. дошкільних закладів, шкіл, клубів та інших об'єктів культурно-побутового призначення. Велику увагу приділено водо-, тепло- і газопостачанню, розширенню масштабів будівництва внутрішньогосп. шляхів з твердим покриттям тощо. В УРСР головним з проблеми П. с. н. м. є Цивільного сільського будівництва український науково-дослідний і проектний інститут. З 1966 в республіці здійснюється проектування і буд-во 41 експериментально-показового села, серед них — Шляхова Вінницької обл., Кодаки і Циблі Київської обл., Кам'янка Тернопільської обл., Подвірне Чернівецької обл. та ін.

М. М. Мельников.

Планування сільських населених місць - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази