Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow бурд-бя arrow БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
   

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

- певна система безперервного, суцільного, взаємопов'язаного і документального спостереження і контролю за господарською діяльністю всіх ланок народного господарства в грошовій формі. В соціалістичному суспільстві для Б. о. характерні єдність методології і заг. принципів організації, порівнянність показників обліку з показниками плану, точність і достовірність, своєчасність, економічність тощо. Здійснюється Б. о. як у масштабі окремих галузей, так і нар. г-ва в цілому. Б. о.- важлива складова частина обліку народногосподарського. Предметом Б. о. є

процеси створення, розподілу, руху і використання сусп. продукту, наявність і рух нац. майна (засобів виробн., обігу і невиробничого споживання), закріпленого за ланками нар. г-ва, а також грош. розрахункові і кредитні відносини, що виникають у зв'язку з цим. Метод Б. о. включає систему способів і прийомів: баланс бухгалтерський, рахунки бухгалтерського обліку, подвійне відображення гoсп. операцій, документація, інвентаризація. В СРСР застосовують єдині осн. положення щодо обліку й звітності. В кожній ланці нар. г-ва всі госп. операції фіксують у документах встановленого змісту й форми. На підставі цих документів усі госп. операції групують і узагальнюють у рахунках в екон. однорідні групи. Систему рахунків Б. о. визначають єдиним для кожної галузі нар. г-ва планом рахунків. Б. о. є засобом контролю за виконанням планів, за збереженням та доцільним використанням соціалістичної власності, він сприяє впровадженню і зміцненню господарського розрахунку, виявленню і використанню внутрішніх ресурсів. Крім того, Б. о. забезпечує об'єктивною інформацією, потрібною для керівництва як окремими підприємствами, орг-ціями, установами, так і нар. г-вом у цілому. Сучасний Б. о. ведеться за допомогою машинолічильної техніки.

Літ.: Німчинов П. П. Загальна теорія бухгалтерського обліку. К., 1977.

П. П. Німчинов.

 

Схожі за змістом слова та фрази