Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow муз-мус arrow МУЗИЧНІ ТОВАРИСТВА
   

МУЗИЧНІ ТОВАРИСТВА

—об'єднання професіональних музикантів і аматорів музики. Перші об'єднання нар. музикантів, т. з. братства, або муз. цехи, виникли в середньовічних містах Європи, найдавніше — "Братство св. Миколи", 1288, у Відні (див. також Київський музикантський цех, Музикантські цехи на Україні). Перші М. т. (муз. академії) утворилися в 16 ст. в Італії. В Росії М. т. з'явилися в кін. 18 ст. (петерб. "Музичний клуб", 1772). В 1802 було засн. Петерб. філармонічне т-во, яке об'єднувало профес. музикантів (оркестрантів) і систематично влаштовувало концерти симф. й ораторіальної музики. В 1859 почало діяльність Російське музичне товариство, відділення якого були організовані в Москві та ін. великих містах, у т. ч. й на Україні — в Києві (1863; див. Київське відділення Російського музичного товариства), Харкові (1871), Одесі (1884) та ін. Ряд М. т. утворився в 19 ст. у Львові — "Музичне товариство св. Цецілії" (засн. 1826 Ф. К. В. Моцартом), Галицьке музичне товариство (1838), співацьке й муз. т-во "Торбан" (1870), муз.-хорове т-во "Боян" (1891). Згодом подібні т-ва існували в багатьох містах Галичини й Буковини і відіграли велику роль у розвитку укр. муз. культури. У Львові діяли також польс. М. т.— "Гармонія" (1875), "Лютня" (1881), "Луна" (1887) й ін. В 1903 укр. муз. діячі заснували Союз співацьких і музичних товариств, 1907 — Музичне товариство імені М. Лисенка, з яким тісно пов'язана діяльність Ф. Колесси, С. Людкевича, О. Нижанківського, А. Вах-нянина, Д. Січинського. Т-ва "Боян" діяли також у Києві (1905) та Полтаві (бл. 1910). Організатором київ. "Бояна" був М. Лисенко, який 1908—12 очолював також "Український клуб". Після Великої Жовтн. соціалістич. революції було створено громад. муз. організації — Асоціацію сучас. музики (1924—31, Москва, Ленінград), Об'єднання революційних композиторів і музичних діячів (1925—32) та ін.; на Україні — Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1922—28), реорганізоване у Всеукраїнське товариство революційних музикантів (ВУТОРМ, 1928—31). В 1928— 32 діяла Асоціація пролетарських музикантів України (АПМУ), що ідеологічно й організаційно була пов'язана з Рос. асоціацією пролетарських музикантів (1923—32). В 1932 на основі постанови ЦК ВКП(б) "Про перебудову літературно-художніх організацій" створено Спілку композиторів СРСР і респ. спілки, зокрема Спілку композиторів України. В 1959 при Спілці композиторів України було організовано Хорове т-во УРСР, з 1967 — Музично-хорове т-во УРСР, з 1975— Музичне товариство УРСР. При ньому з метою сприяти гармонійному розвиткові дітей та юнацтва 1978 відкрито клуб "Тоніка", що об'єднує хормейстерів дит. та юнацьких колективів і композиторів. Спілки композиторів і виконавців існують і в ін. країнах. З 1949 при ЮНЕСКО діє Міжнародна музична рада.

Б. М. Фільц.

 

Схожі за змістом слова та фрази