Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАСТУПНИЦТВО ТИМЧАСОВЕ
   

ЗАСТУПНИЦТВО ТИМЧАСОВЕ

- виконання одним працівником труд, обов'язків іншого, тимчасово відсутнього працівника. Заступництво може бути зумовлене різними обставинами (відрядження, відпустка, захворювання тощо). Воно є окр. випадком переведення працівника на ін. роботу з вироб. необхідності і може здійснюватися лише за згодою самого працівника (ст. 32 Кодексу законів про працю України). Це оформляється наказом або розпорядженням власника чи уповноваженого ним органу. У разі виконання роботи по заступництву особі, яка заступає, виплачується різниця між її факт, (посад.) окладом і посад, окладом працівника, якого вона заміщає (без персональної надбавки, коли вона є), за умови, якщо той, хто заміщає, не є штатним заступником або помічником відсутнього працівника. У випадках, коли у працівника є кілька помічників, то штатним заступником вважається перший, старший помічник. Гол. інженер підприємства на час заступництва тимчасово відсутнього керівника права на отримання різниці в окладах не має. Призначення працівника виконуючим обов'язки за вакантною посадою не допускається, за винятком випадку, коли призначення на вакантну посаду провадиться вищим органом управління. Керівник підприємства, установи, організації у цьому випадку зобов'язаний не пізніше місячного строку з дня прийняття гр-на на роботу подати до вищого органу управління док-ти для призначення його на посаду. Цей орган у місячний термін з дня отримання док-тів повинен розглянути питання і повідомити керівника про результати розгляду. При не затвердженні на посаду працівника, прийнятого не з числа працівників даного підприємства, йому повинна бути запропонована ін. робота з урахуванням його досвіду, кваліфікації тощо. За відсутності ж такої роботи або вразі відмови працівника від запропонованої роботи він звільняється на підставах, передбачених зак-вом України про працю. При заступництві оплата праці працівника, в т. ч.

штатного заступника (помічника) чи гол. інженера, з виконанням обов'язків за вакантною посадою здійснюється за конкретно виконуваною роботою на вакантній посаді. При тимчас. заступництві працівником з виконанням обов'язків майстра, техніка, обліковця або ін. працівника оплата праці здійснюється за посад, окладом і премією за фактично виконану роботу. У разі, коли оплата виконуваної роботи нижча за серед, заробіток по осн. посаді, особі, яка заступає відсутнього працівника, провадиться доплата до серед, заробітку або на умовах, передбачених колект. договором. На час заступництва працівник може бути як звільненим, так і не звільненим від виконання осн. труд, функцій. Це залежить від обсягу роботи і характеру праці, яку необхідно буде виконувати даному працівникові. Остаточне рішення з цього питання приймає власник або уповноважений ним орган. У всіх випадках 3. т.(заміщення) відсутнього працівника переведення кваліфікованих працівників на некваліфік. роботи не допускається.

Літ.: Глозман В. А. Труд, права работников, совмещающих профессии и должности. Минск, 1980; Сб. нормат.актов о труде, ч. 1. М., 1984.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази