Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РЕНТА
   

РЕНТА

(нім. Rente, франц. rente, від лат. red-dere — віддавати назад, повертати) — 1) Дохід, що отримується на договір, засадах власником від використання землі, майна, капіталу без здійснення ним підприєм. діяльності, відповід. затрат або дод. зусиль (від здавання землі або приміщень в оренду, надання кредиту тощо). Розрізняють Р.: довічну, за якою платежі припиняються у випадку смерті певної особи або осіб; натуральну, яка дає дохід у вигляді період, виплат фіксованих грош. сум, або рентна плата справляється у вигляді частини врожаю орендатора, що передається землевласникові; фіксовану як одну з форм натуральної Р.; монопольну, яка є особливою формою ренти земельної, що створюється у с. г. та видобувній пром-сті під час продажу певних видів землероб, продукції, металів, мінералів, корисних копалин та ін., попит на які значно вищий від пропозицій, оскільки умови їх в-ва не відтворені в ін. місцях; диференційну — як дод. дохід, одержуваний за рахунок використання ресурсів (зем. ділянок, мін. джерел, вигідного геогр. розташування та ін.), що мають більшу екон. віддачу. Рентні правовідносини регулюються нормами гл. 56 ЦивК України, ін. правовими актами, а також відповід. договорами. За договором Р. одна сторона (одержувач Р.) передає ін. стороні (платник. Р.) у власність майно, а останній замість цього зобов'язаний безстроково або протягом певного строку періодично виплачувати одержувачеві Р. у формі певної грош. суми або в ін. формі. Договір Р., сторонами якого можуть бути фіз. або юрид. особи, потребує нотаріального посвідчення, а договір про передачу нерухом. майна під виплату Р. підлягає також державній реєстрації. Передача майна у власність платника Р. здійснюється за плату або безоплатно. В першому випадку до відносин сторін застосовуються заг. положення про купівлю-продаж, у другому — положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору Р. У разі передачі під виплату Р. земельної ділянки або нерухом. майна одержувач Р. набуває право застави на це майно. Р. може виплачуватися у грош. формі або шляхом передачі речей, виконання робіт чи надання послуг. Виплата здійснюється після закінчення кожного календ. кварталу, якщо інше не встановлено договором. За заг. правилом ризик випадкового знищення або пошкодження майна несе платник Р.

2) Екон. форма реалізації права власності на землю як гол. засобу в-ва у с. г. і частини дод. вартості, яку створюють працівники в агр. секторі економіки, а привласнює її д-ва як землевласник, а також орендарі.

3) Грош. сума, що виплачується щорічно страх, організацією застрахованій особі за страх, полісом.

4) Дохід, що виплачується за облігаціями держ. позики, а також річ. дохід, який одержує власник цін. паперів або позикодавець.

5) Потік надходжень грош. коштів через конкретно і чітко обумовлені сторонами проміжки часу.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази