Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ АБО ВИКОНУВАНІЙ РОБОТІ
   

НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ АБО ВИКОНУВАНІЙ РОБОТІ

— одна з прав, підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Передбачена п. 2 ст. 40 КЗпП України. Звільнення у зв'язку з виявленою Н. з. п. або в. р. не пов'язане з виною працівника, а тому допускається лише тоді, коли неможливо перевести працівника, за його згодою, на ін. роботу. Таке звільнення не дозволяється і в період тимчас. непрацездатності, а також під час перебування працівника у відпустці. В разі звільнення працівника у зв'язку з виявленою Н. з. п. або в. р. йому виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього міс. заробітку.

Припинення дії труд, договору у зв'язку з виявленою Н. з. п. або в. р. можливе тоді, коли є факт, дані, які підтверджують, що через недостатню кваліфікацію або за станом здоров'я (стійке зниження працездатності) працівник не може належно виконувати покладені на нього труд, обов'язки або їх виконання протипоказане йому за станом здоров'я чи є небезпечним для членів труд, колективу або ф-н, яких він обслуговує. Н. з. п. або в. р. робітників внаслідок недостат. кваліфікації підтверджується такими фактами, як системат. невиконання норм виробітку, брак у роботі та ін., а службовців, інж.-тех. чи кер. працівників — несвоєчасне та неякісне виконання служб, обов'язків, прийняття помилкових рішень, відсутність достатніх знань тощо. Універсальним засобом визначення відповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі є його атестація. Проте висновки атестац. комісії щодо кваліфікації працівника підлягають оцінці в сукупності з ін. доказами Н. з. п. або в. р. Не може бути визнане законним звільнення у зв'язку з Н. з. п. або в. р. лише з мотивів відсутності спец, освіти (диплома), якщо, за чинним зак-вом, наявність її не є обов'язковою для виконання роботи, обумовленої труд, договором. У випадках, коли, згідно з зак-вом, виконання певної роботи допускається після надання в установленому порядку спец, права (водії автомобільного та електротранспорту тощо), позбавлення цього права може бути підставою для звільнення працівника з мотивів Н. з. п. або в. р. при дотриманні правила про переведення такого працівника, за його згодою, на ін. роботу.

Доказом Н. з. п. або в. р. через ст ан здоров'я є відповідний мед. висновок.

Літ.: Стичинський Б. С, Зуб І. В., Ротань В. Г. Наук.-практ. коментар до зак-ва України про працю. К., 2000.

І. В. Зуб.

 

Схожі за змістом слова та фрази