Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вік-вяз arrow ВСЕСВІТНЯ ХАРТІЯ ПРИРОДИ
   

ВСЕСВІТНЯ ХАРТІЯ ПРИРОДИ

— міжнар. документ рекомендац. характеру, в якому закріплено принципи поведінки людей, держав і світ, співтовариства в цілому насамперед щодо живої природи. Схвалена й урочисто проголошена ГА ООН відповідно до її резолюції від 28.Х 1982. В. х. п. виходить з того, що генет. основа життя на Землі не повинна бути під загрозою знищення, а популяції кожної форми життя мають зберігатися щонайменше на рівні, достатньому для їх виживання. Під особливим захистом повинні бути унікальні природні райони, типові екосистеми і середовище мешкання рідкісних видів або тих, яким загрожує зникнення.

У Хартії акцентовано на необхідності науково обгрунтованого управління використанням ресурсів суші, моря та атмосфери. Природокористування повинно відповідати таким правилам: а) біол. ресурси використовуються тільки в межах їх природ, здатності до відновлення; б) стан грунтів підтримується або поліпшується завдяки заходам щодо збереження їх довготривалої продуктивності; в) ресурси багаторазового використання, у тому числі води, використовуються повторно або рециркулюються; г) невідтво-рювані ресурси одноразового використання експлуатуються з урахуванням їх запасів, можливостей переробки і сумісності використання цих ресурсів з функціонуванням природ, систем. В. х. п. закликає д-ви утримуватися від будь-яких скидів забруднюючих речовин у природне середовище. Особливі запобіжні заходи мають вживатися з метою недопущення зараження цього середовища радіоакт. і токсич. відходами. Ще один принцип Хартії стосується захисту природи від воєн, та ін. ворожих дій. Закріплений також принцип природоохор. співробітництва держав, держ. органів, міжнар. організацій, асоціацій, підприємств і приват. осіб. Ці суб'єкти співробітничають у таких напрямах: спільна діяльність та ін. заходи, включаючи обмін інформацією і консультації; визначення нормативів використання матеріалів і застосування технол. процесів, які можуть шкідливо впливати на природу, розробка методів оцінки цього впливу; збереження природи в районах за межами нац. юрисдикції; застосування відповідних норм міжнар. права, спрямованих на захист навколишнього природ, середовища. Кожна людина, декларується у В. х. п., має діяти за положеннями Хартії і намагатися забезпечити досягнення її мети.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази