Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нас-нач arrow НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ СРСР
   

НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ СРСР

— конституційно закріплена національно-територіальна організація Радянської держави. В ньому практично втілені ленінські принципи національної політики КПРС, ідеї соціалістичного інтернаціоналізму. Відповідно до статті 70 Конституції СРСР за своїм нац.-держ. устроєм Союз PCP є єдиною союзною багатонац. д-вою, утвореною на основі принципу соціалістичного федералізму, в результаті вільного самовизначення націй і добровільного об'єднання рівноправних рад. соціалістичних республік. Рад. федерація об'єднує понад 100 націй і народностей, які становлять радянський народ. Конституція підкреслює, що СРСР уособлює держ. єдність рад. народу, згуртовує всі нації й народності для спільного будівництва комунізму. Поняття "нац.-держ. устрій СРСР" охоплює: характеристику і склад Союзу PCP як союзної д-ви, обсяг його повноважень, здійснюваних в особі найвищих органів держ. влади і управління, правове становище 15 союзних радянських соціалістичних республік і 20 автономних радянських соціалістичних республік, а також 8 автономних областей і 10 автономних округів. Н.-д. у. СРСР забезпечує гармонійне поєднання інтересів усього народу та окремих націй і народностей, сприяє зміцненню єдності соціалістичного суспільства, дружби і братерського співробітництва всіх народів СРСР. Радянський Н.-д. у. відіграє важливу роль у забезпеченні повновладдя народу, здійсненні його суверенітету. Будучи втіленням принципу вільного розвитку націй, глибокого інтернаціоналізму Рад. держ. влади, Н.-д. у. СРСР реально забезпечує і гарантує її здійснення у відповідних націо-нально-держ. формах, які сприяють найтіснішому зв'язку держ. апарату з населенням і максимальній участі трудящих v вирішенні справ суспільства і д-ви. Н.-д. у. СРСР створює необхідні умови для здійснення визначених Конституцією СРСР гол. завдань соціалістичної загальнонар. л-ви: створення матеріально-технічної бази комунізму, вдосконалення соціалістичних сусп. відносин і перетворення їх в комуністичні, виховання людини комуністичного суспільства, підвищення матеріального і культур. рівня життя трудящих, гарантування безпеки країни, сприяння зміцненню миру і розвиткові міжнар. співробітництва. Я. Є. Бражников

 

Схожі за змістом слова та фрази