Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРІЙКА
   

ТРІЙКА

— назва різних позасудових органів у рад. республіках та СРСР. Утворювалися і діяли під час громадян, війни 1918—20. Першу «Т.» було організовано у складі керівників Всерос. надзв. комісії (ВНК) — її голови Ф. Е. Дзержинського та його заступників — есера В. А. Александровича (справж. прізв. П. О. Дмитрієвський) і більшовика Я. X. Петерса. «Т.» були наділені повноваженнями позасуд. розгляду справ про бандитизм. Невдовзі «Т.» з'явилися і в ін. рад. республіках. В УСРР до їх складу входили представники місц. осередку КП(б)У (або місц. ради), місц. органу ВУНК і командир військ, частини Черв, армії. Діяльність «Т.» регламентувалася спец, інструкцією, затвердженою у квітні 1921 Постійною нарадою з б-би із бандитизмом при РНК УСРР. Вони мали право брати заручників, застосовувати вищу міру покарання тощо. З впровадженням непу та зменшенням збройного опору рад. владі згідно з рішенням РНК УСРР від З.ІУ 1923 діяльність «Т.» була припинена. В умовах посилення репрес. діяльності каральних органів згідно з циркулярами Об'єднаного державного політичного управління СРСР (ОДПУ) від 29.Х 1929 і 8.IV 1931 для поперед, розгляду закінчених слідчих справ, що надходили до Суд. колегії ОДПУ або Особливої наради при ОДПУ, були утворені «Т.» у центр, апараті ОДПУ. До їх складу входили керівники операт. управлінь, відділів ОДПУ і повноваж. представництва ОДПУ у Моск. військ, окрузі. З 1931 обов'язковою в їх роботі була участь прокурора. Протягом 1930—34 діяла судова «Т.» при Колегії ДПУ УСРР. Вона мала право застосовувати адм. висилку та ув'язнення у випр.-труд. табори, а також відповідн о до пост. ЦВК і РНК СРСР від 7.УІІІ 1932, Політбюро ЦК ВКП(б) від 10.ІІІ і 11Л/ІІІ 1933 та директиви ДПУ УСРР від 22.У 1933 виносити вироки про вищу міру покарання у справах про розкрадання держ. та сусп. власності, про повстанство та контрреволюцію, про збройний бандитизм, про канібалізм. З поч. суцільної колективізації з метою ліквідації «куркульства» як класу і розгляду справ т. з. контрреволюційного куркульського активу відповідно до пост. Президії ЦВК СРСР від З.ІІ 1930 і наказу ОДПУ від 2.ІІ 1930 у повноваж. представництвах ОДПУ утворено «Т.» з працівників ОДПУ, місц. парт, і прокур. органів. Для безпосеред. проведення розкуркулення та масової депортації селянства було організовано також оперативні «Т.». В УСРР їх діяльність регламентував наказ ДПУ УСРР від 7.ІІ 1930. Після ліквідації ОДПУ і ДПУ УСРР згідно з наказом НКВС СРСР від 27.У 1935 «Т.» з правами Особливої наради при НКВС СРСР були організовані при Управліннях НКВС союз, і авт. республік, країв та областей. До їх складу входили — нач. Управління НКВС або його заступник, нач. управління міліції та нач. відділу Управління НКВС, який порушив справу. В засіданнях брав участь представник прокур. нагляду. «Т.» мали право застосовувати висилку, заслання, ув'язнення до випр.-труд, таборів на строк до 5 років, їх протоколи затверджувались Особливою нарадою при НКВС СРСР. Згідно з наказом НКВС СРСР від 30.УІІ 1937 склад «Т.» змінився. Вони утворювалися під головуванням наркомів внутр. справ республік, нач. крайових та обл. УНКВС за участю відповідно перших секретарів ЦК компартій союз, республік, крайових і обл. комітетів ВКП(б) та респ., крайових і обл. прокурорів. Права «Т.» щодо розгляду справ і застосування позасуд. репресій були значно розширені. Вони могли виносити вироки про застосування вищої міри покарання або ув'язнення до випр.-труд, таборів на строк від 8 до 10 років.

З мотивів усунення порушень процес, зак-ва та належної організації слідчої роботи органів НКВС відповідно до пост. РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про арешти, прокурорський нагляд і ведення слідства» від 17.XI 1938 та наказу НКВС СРСР від 26.ХІ 1938 «Т.» були ліквідовані.

Літ.: О внесудеб. органах. Разъяснение Прокуратуры и КГБ СССР. «Известия КПСС», 1989, № 10; Усенко I. Б. Україна в роки НЕПу: доля курсу на рев. законність. X., 1995; Кудрявцев В., Трусов А. Полит, юстиция в СССР. М., 2000; Окіпнюк В. Т. Держ. політ, управління УСРР: істор.-юрид. аналіз. К., 2001.

В. Т. Окіпнюк.