Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ш arrow ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)
   

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

— укладена в установленому законом порядку письм. і нотаріально посвідчена угода осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжя щодо врегулювання майн. відносин між ними. Визначає майн. права та обов'язки подружжя і не поширюється на їхні особисті стосунки та на особисті взаємини між подружжям і дітьми. Сторони можуть включити до Ш. д. (к.) будь-які умови щодо прав, режиму майна, якщо вони не суперечать моральним засадам сусп-ва. У ньому може бути визначене майно, яке дружина і чоловік передають для використання на спільні потреби сім 7, а також прав, режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу. Ш. д. (к.) не повинен зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені у розділі III Сімейного кодексу України 2002, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище. У Ш. д. (к.) сторони можуть передбачити використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також ін. осіб. Сторони можуть домовитися про можливий порядок поділу майна, в т. ч. у разі розірвання шлюбу. За Ш. д. (к.) не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та ін. майно, право на яке підлягає держ. реєстрації. Якщо Ш. д. (к.) укладено до реєстрації шлюбу, він набуває чинності у день реєстрації шлюбу, а якщо його укладено подружжям, він набуває чинності у день його нотар. посвідчення. У Ш. д. (к.) може бути встановлено заг. строк його дії, строки тривалості окр. прав та обов'язків, а також його чинність (або чинність його окр. умов) після припинення шлюбу.

Якщо у зв'язку з Ш. д. (к.) один з подружжя вселяється у жиле приміщення, яке належить другому з подружжя чи є їхньою спільною власністю або власністю їхніх родичів, сторони у договорі можуть домовитися про порядок проживання у ньому і користування ним. Подружжя може домовитися про звільнення жилого приміщення тим з подружжя, хто вселився у нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою грош. компенсації або без неї. Сторони можуть домовитися про надання утримання одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі. Якщо в договорі визначені умови, розмір та строки виплати аліментів, то в разі невиконання одним з подружжя свого обов'язку за договором аліменти можуть стягуватися на підставі викон. напису нотаріуса. Ш. д. (к.) може бути змінений не в одностор. порядку, а тільки обома з подружжя. Угода про таку зміну посвідчується нотаріально. Ш. д. (к.) може бути змінений за рішенням суду на вимогу одного з подружжя, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси непов нолітніх дітей, а також непрацездат. повнолітніх дітей, котрі мають істотне значення. Подружжя має право відмовитися від Ш. д. (к.). Тоді встановлені ним права та обов'язки припиняються у день подання до нотаріуса заяви про відмову від договору. На вимогу одного з подружжя Ш. д. (к.) може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання. Ш. д. (к.) на вимогу одного з подружжя або ін. особи, права та інтереси якої порушені цим договором, може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених ЦивК України і СК України. Основний зміст, умови та порядок укладання Ш. д. (к.) визначені ст. 92—103 СК України.

Літ.: Сім. право України. К., 2003.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази