Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ене-есе arrow ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
   

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

(від грец.- коло знань) - наукове або науково-популярне довідкове видання, яке містить найістотнішу інформацію з усіх (універсальна Е.) або окремих (галузева Е.) галузей знань та практичної діяльності. Е. відображають рівень науки і культури своєї епохи, інтереси та ідеологію правлячого класу. Праці енциклопедич. характеру були відомі ще до н. е. у старод. державах - Шумері, Китаї, Єгипті, Греції, Римі, а потім у країнах араб. писемності (див. Арабська культура). Починаючи з "Лексикона" візант. лексикографа Свіди (10 ст.), систематизовані зведення знань оформлялися здебільшого як словники. Таким виданням був, зокрема, 2-томний франц. "Історичний та критичний словник" (1695-97). За редакцією Д. Дідро й Ж.-Л. Д'Аламбера 1751-80 видано 35-томну "Енциклопедію, або тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел", що відіграла значну роль в ідеологіч. підготовці франц. бурж. революції 18 ст. (див. Енциклопедисти) й поклала початок ширшому розвиткові енциклопедичних видань. Перші праці енциклопедич. характеру на території нашої країни з'явилися ще в Київ. Русі як збірники законо-правил. З 13 ст. на Русі почали укладати словники незрозумілих слів азбуковники). В 1627 в Києві письменник і друкар П. Беринда випустив перший друкований азбуковник "Лексіконъ славеноросскій и именъ тлъкованіе". Однією з перших у Росії Е. універсального типу був "Энциклопедический словарь" С. Селівановського, який почав виходити 1823, але після повстання декабристів був заборонений. Відомими російськими Е. дорево-люц. часу були "Энциклопедический словарь" вид. Брокгауза і Єфрона (82 кн. і 4 кн. додаткові, 1890-1907) й "Энциклопедический словарь" т-ва О. та І. Гранат і К° (58 тт., 1910-48). В 1910-14 Харків. т-во поширення в народі грамотності видало "Народную энциклопедию научных и прикладных знаний". 3 перших років Рад. влади В. І. Ленін вказував на необхідність створення радянських словниково-енциклопедич. видань (див., зокрема, Повн. зібр. тв., т. 51, с. 121-122). Це було початком нового етапу в історії Е.- етапу розвитку марксистсько-ленінської енциклопедичної літератури. У 1925-47 було випущено в світ перше видання "Большой Советской Энциклопедии" (66 тт.); 2-е вид. (51 тт.) - 1949-58; 3-є вид. (30 тт.) - 1969-79. Поряд з ними видані рад. багатотомні енциклопедії майже з усіх осн. галузей знань (Большая Медицинская Энциклопедия, Техническая Энциклопедия, Советская Историческая Энциклопедия, Философская Энциклопедия, Краткая Литературная Энциклопедия та ін.). Здійснено три видання "Малой Советской Энциклопедии" (1928-31, 1933-47, 1958- 60), два видання рад. Детской Энциклопедии [1-е вид. 10 тт., 1958-62 (укр. переклад 1961- 65) і 2-е вид. 12 тт., 1971-78]. Свідченням всебічного розвитку рад. соціалістичної культури і науки є створення Е. в усіх союзних республіках. У 1959-65 видано першу з них - Українську Радянську Енциклопедію (УРЕ) в 17 тт. Крім неї, Головна редакція Української Радянської Енциклопедії у 1965-79 випустила в світ ряд галузевих та ін. укр. рад. енциклопедичних видань. З листопада 1975 розпочато випуск другого видання УРЕ в 12 томах укр. і рос. мовами. Завершено випуск у світ Білоруської Радянської Енциклопедії (12тт., 1969-75), Казахської Радянської Енциклопедії (12 тт., 1969-78), Естонської Радянської Енциклопедії (8 тт., 1968-76), Молдавської Радянської Енциклопедії (8 тт., 1970-79). Продовжувались редакційна підготовка і випуск Е. в ін. союзних республіках (див. Республіканські радянські енциклопедії). Велика увага приділяється розвиткові енциклопедичної л-ри в усіх країнах соціалістич. співдружності. Вже видано Велику загальну енциклопедію (ПНР, 13 тт. Варшава, 1962-67), Настільний науковий словник (ЧССР, 4 тт., Прага, 1962- 67), Нову Угорську енциклопедію (УНР, 7 тт., Будапешт, 1959-72), енциклопедичні словники Майєра (НДР) та ін. З сучас. Е. капіталістич. країн найдавнішою є "Британська енциклопедія"; відомі також Ларусса енциклопедії, Брокгауза енциклопедії, "Американська енциклопедія" та ін.

P.A. Заєздний.

 

Схожі за змістом слова та фрази