Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОНАСТУПНИЦТВО
   

ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

- перехід прав і обов'язків від однієї особи до іншої за законом або угодою. Правонаступник набуває усіх прав первісного суб'єкта правовідносин. У цив., труд., сімейному праві допускається П. лише майн. прав і обов'язків. Особисті права є невідчужуваними від їх носія і не можуть передаватися ін. особам (напр., право авторства). Не допускається і наступництво майн. прав, пов'язаних з особою суб'єкта такого права (права на аліменти, на відшкодування шкоди, завданої життю і здоров'ю гр-нина, тощо). П. може бути заг. (універсальним), якщо до особи переходить уся сукупність майн. прав і обов'язків (у разі реорганізації юрид. особи, при спадкуванні тощо), і частковим (сингулярним), якщо до особи переходить лише окр. право або обов'язок (напр., при передачі права вимоги до боржника).

Окр. видом є процесуальне П., тобто заміна учасника цив. процесу його правонаступником у матеріальних правовідносинах. Процесуальне П. не допускається, якщо, відповідно до заг. норм П., неможливий перехід матеріал, прав і обов'язків від однієї особи до іншої, і допускається на всіх стадіях суд. та госп. (арбітражного) процесів. Усі дії первісного суб'єкта, здійснені до вступу в процес правонаступника, є обов'язковими для останнього. У міжнар. праві під П. розуміють заміну однієї д-ви іншою у несенні відповідальності за міжнар. відносини певної території (ст. 2 Віденської конвенції про правонаступництво держав стосовно договорів 1978). Положення цієї Конвенції поширюються на такі випадки П.: і) утворення нових незалеж. держав; 2) об'єднання держав; 3) відокремлення частини або частин д-ви; 4) поділ (розпад) держав; 5) передача частини тер. д-ви.

При утворенні нових держав діє принцип tabula rasa (лат. — чиста дощечка, на якій ще нічого не написано; щось незаймане). Це означає, що такі д-ви не пов'язані договорами, укладеними від їх імені державами-метрополіями і чинними на момент П. (ст. 16). Щодо П. за міжнар. договорами внаслідок поділу держав або відокремлення частин держав принцип tabula rasa не діє, а застосовується правило виконання зобов'язань державою-правонаступницею за міжнар. договорами, що діяли на тер. цієї д-ви в момент П., якщо держава-правонаступниця та ін. держава-учасниця не домовилися про інше і якщо корінна зміна обставин не призвела до неможливості виконання раніше взятих зобов'язань (ст. 31). Конвенція закріпила також важливе положення про те, що П. держав не стосується установлених договором держ. кордонів та зобов'язань і прав щодо режиму к ордону (ст. 11). Віден. конвенція про П. д-в стосовно держ. власності, держ. архівів і держ. боргів (1983) виходить із заг. принципу регулювання цих відносин угодою між державою-правонаступницею і державою-попередницею. За відсутності такої угоди нерух. і рухома держ. власність, яка знаходиться на тер. держави-правонаступниці, переходить до неї (ст. 14). Якщо інше не обумовлене заінтересованими д-вами, перехід держ. архівів держави-попередниці до держави-правонаступниці здійснюється без компенсації (ст. 23). П. стосовно держ. боргів має здійснюватися на основі угоди між державою-попередницею і державою-правонаступницею. За відсутності угоди держ. борг держави-попередниці переходить до держави-правонаступниці у справедливій частці (ст. 37). Положення Віден. конвенції 1983 поширюються на ті ж випадки П., що й положення Віден. конвенції 1978. При виникненні спорів між учасниками Конвенції 1983 щодо її тлумачення і застосування у ній передбачено процедури узгодження. Якщо ці процедури не приводять до вирішення спорів, то ці спори можуть бути передані на розгляд Міжнародного суду ООН або міжнар. арбітражу за згодою сторін (ст. 44).

Дотримуючись вимог вказаних Віден. конвенцій 1978 і 1983, ВР України прийняла Закон «Про правонаступництво України» (1991), за яким Україна є правонаступницею прав і обов'язків по міжнар. договорах Союзу РСР, що не суперечать Конституції та інтересам України.

М. В. Венецька, Л. Д. Тимченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази