Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХОРОНА МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
   

ОХОРОНА МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

— комплекс міжнар. і нац. економічних, сан.-гіг., н.-т., правових та ін. заходів запобігання забрудненню і усуненню наслідків забруднення морів та Світового океану. Ці заходи стосуються забруднення мор. середовища будь-якими полютантами з будь-яких джерел: суден та ін. плавучих засобів; розташованих на суші пром. і комунал. підприємств; полів та ферм тощо.

О. м. с. регулюється нормами міжнар. права і нац. зак-ва. До міжнар.-прав. актів у цій сфері належать Міжнародна конвенція з запобігання забрудненню моря нафтою 1954, Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою, 1969, Конвенція про запобігання забрудненню морського середовища скиданням речовин із суден та літальних апаратів 1972, Міжнародна конвенція з запобігання забрудненню з суден 1973, Конвенція про охорону Середземного моря від забруднення 1976, Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 1992 тощо. Особливо важливе значення у цій галузі має Конвенція ООН по морському праву 1982, ч. XII якої повністю присвячена міжнар.-прав. захисту мор. середовища. Суверенне право держав розробляти свої природні ресурси обумовлено в Конвенції їхнім обов'язком зберігати морське середовище. Цей обов'язок конкретизований у різних заходах, яких належить вживати д-вам для запобігання забрудненню моря. Конвенція стимулює прийняття д-вами нац. законод. актів з питань охорони мор. середовища, а також вжиття ними заходів щодо забезпечення виконання відповід. норм і стандартів.

До актів укр. зак-ва, якими регулюються питання О. м. с, належать Закон України «Про охорону навколишнього середовища» (1991), Водний кодекс України, Правила охорони внутрішнього моря і територіальних вод від забруднення та засмічення 1996 тощо. За ВК України, зокрема, у внутр. мор. води та тер. море забороняється скидати з суден і плавучих засобів, платформ та ін. мор. споруд і повітр. суден хім., радіоактивні та ін. шкідливі речовини, а також радіоактивні або ін. відходи, матеріали, предмети та сміття, які можуть спричинити забруднення моря (ст.102). Правила охорони внутр. моря і тер. вод від забруднення та засмічення регламентують діяльність щодо запобігання забрудненню та засміченню внутр. мор. вод і тер. вод (тер. моря), гирлових ділянок річок, прибережних захисних смут морів, мор. заток, лиманів, островів у внутр. водах, а також умови забезпечення сприятливого мор. середовища для гідробіонтів (вод. рослин і тварин). За цими Правилами, всі водокористувачі зобов'язані здійснювати заходи щодо запобігання скиданню стічних вод у внутр. мор. води і тер. море чи його припинення, якщо стічні води: можуть бути використані у системах оборот., повтор, і послідовного використання; містять пром. сировину, реагенти, напівпродукти та кінцеві продукти підприємств у кількості, що перевищує встановлені нормативами технол. відносин; містять токсичні речовини та збудники інфекц. захворювань; за обсягом скидання речовин перевищують гранично допустимі нормативи; призводять до підвищення температури води у вод. об'єкті більш як на три градуси за Цельсієм порівняно з його природ, температурою у літній період; є кубовими залишками, що утворюються у результаті їх очищення і знезараження.

Власники і користувачі суден, платформ та ін. мор. споруд зобов'язані: розробляти і вводити в дію інструкції та правила щодо запобігання забрудненню моря, забезпечувати виконання міжнар. договорів України з відповідних питань; обладнувати судна, платформи та ін. мор. споруди цистернами і закритими фановими системами для збирання вод будь-якого походження чи установками для очищення чи знезараження цих вод; затверджувати нормат. акти щодо транспортування речовин, перевезення яких може призвести до забруднення внутр. мор. вод і тер. моря; перевантажувати будь-які вантажі, які можуть призвести до забруднення внутр. мор. вод і тер. моря, з обов'язковою розробкою оцінки впливу на навколишнє природне середовище технології переробки та складування для кожного виду вантажу. Скидання у прибережні води морів зворотних вод допускається лише за наявності нормативів гранично допустимих концентрацій речовин, що містяться у прибережних водах морів, та встановлення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у зворотних водах. Держ. контроль за виконанням правил охорони Чорного і Азовського морів у межах юрисдикції України здійснюється спец. держ. інспекціями Мінекоресурсів України та ін. держ. органами.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази