Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БАНДУРКА
   

БАНДУРКА

Олександр Маркович (24.IV 1937, с. Калинівка, тепер Городищенського р-ну Черкас, обл.) — укр. правознавець, доктор юрид. наук з 1996, професор з 1995, генерал-лейтенант міліції з 1991, з. ю. України з 1993. Закін. 1958 Харків, інж.-екон. ін-т і 1964 Харків, юрид. ін-т. З 1959 працює в органах внутр. справ: пройшов шлях від слідчого до нач. гол. управління МВС України і нач. УВС Харків, обл. З 1992 — ректор Харків, ін-ту внутр. справ (з лист. 1994 — ун-т внутр. справ). Обирався нар. депутатом України 1990, 1994, 1998. Учасник розробки «Декларації про державний суверенітет України», «Акта проголошення незалежності України», Конституції України та багатьох законів України. Б. досліджує проблеми теорії управління, адм. права та оперативно-розшуко-вої діяльності. Праці Б.: «Організація службової та оперативно-розшукової діяльності в підрозділах органів внутрішніх справ по захисту економіки від злочинних зазіхань» (1993, у співавт.), «Опе-ративно-розшукова діяльність: правовий аналіз», «Оперативно-розшукова діяльність і легалізація її результатів у кримінальному судочинстві» (обидві — 1994), «Основи управління в органах внутрішніх справ України», «Вандалізм» (обидві — 1996, у співавт.), «Кон-фліктологія» (1997, у співавт), «Психологія влади» (1998, у співавт.) та ін. о. н. Ярмиш. БАНК (франц. banque, від італ. banco — лава, конторка) — фінансово-кредитна установа. Створюється для залучення вільних коштів підприємств, організацій і населення та наступного розміщення їх на умовах повернення, строковості та платності у вигляді кредитів (позик). Б. виступає посередником у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами або гр-нами, здійснює касове обслуговування нар. г-ва і населення, а також займається емісією грошей і цінних паперів, операціями із золотом, іноз. валютою та виконує ін. функції. Поняття «банк» у старод. часи ототожнювалося з міняйлами та їх особливими столами, які встановлювалися на площах, де відбувалася жвава торгівля і необхідно було при купівлі-продажу обмінювати різні монети, чим і займалися міняйли. Перші Б. з'являються у 16 ст. у період мануфактурної стадії капіталізму, коли банк, доми почали надавати кредити пром. і торг, капіталістам під помірний процент. Пізніше формою організації Б. стали акціонерні компанії. Б. у розвинених д-вах виконують важливу роль і є інструментом впливу на екон. процеси як у внутрішній, так і в зовн. політиці д-ви. Від їх ефект, функціонування залежать

Бандурка О.М. - leksika.com.ua

розподіл внутр. валового продукту і нац. доходу, регулювання грош. обігу, кредитування, фінансування та досягнення ін. екон. і соціальних цілей у д-ві. За функціями і характером виконуваних операцій Б. поділяються на комерційні, інвестиційні, емісійні, іпотечні, ощадні та ін. Нині в Україні функціонує дворівнева банківська система. Перший рівень — Національний банк України, другий — комерц. банки. Кожному з цих рівнів властиві свої особливості щодо повноважень і здійснюваних функцій. О. А. Костюченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази