Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow антв-апе arrow АНТИНОМІЯ
   

АНТИНОМІЯ

(грец. - суперечність у законі) - суперечність між двома твердженнями, кожне з яких однаковою мірою логічно довідне в даній системі. Термін виник у давньогрец. філософії. Вчення про А. розробляв І. Кант, який висловив думку про те, що в А. відображається суперечливість процесу пізнання, залежність його результатів від форм пізнавальної діяльності, з одного боку, і безмежність пізнання-з другого (див. Абсолютна і відносна істини) Проте Кант тлумачив А. з позицій ідеалізму, намагаючись довести обмеженість людського розуму (неможливість пізнання об'єктивних "речей у собі") і відсутність суперечностей у самій дійсності Марксистська філософія розглядає А. як відображення в мисленні діалектичної суперечливості реального світу.

 

Схожі за змістом слова та фрази