Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТІРА
   

ТІРА

Тірас [від — Tip, грец. назви р. Дністер] — місто-держава (поліс) у пониззі p. Tip (Дністер), в околицях теперішнього м. Білгород-Дністровський Одес. обл. (більш давня назва — Офіуса). Засн. вихідцями з грец. м. Мілета в кінці 6 — на поч. 5 ст. до н. е. В історії Т. вирізняють два осн. періоди: еллінський — від заснування колонії до гетської навали під проводом Буребісти в серед. 1 ст. до н. е.; римський — від серед. 1 ст. до н. е. до 70-х pp. 4 ст. н. е. Розквіт поліса, що характеризувався бурхливим політ, та екон. розвитком, припадає на 5—3 ст. до н. е. З кін. 2 ст. до н. е. і до 70-х pp. 1 ст. до н. е. Т., можливо, входила до складу Понтійського царства. За правління римського імператора Доміціана (81—96 н. е.) увійшла до складу провінції Нижня Мезія. З 2 ст. н. е. в Т. розміщувався рим. гарнізон. У серед. З ст. н. е. вона вийшла зі складу провінції Нижня Мезія; рим. гарнізон залишив місто. Тоді ж Т. зазнала нищівного руйнування від варвар, племен, що входили до різноетн. готського союзу, проте продовжувала існувати ще до 70-х pp. 4 ст. За даними епіграфіки, в еллініст, часи законод. органами у полісі були народні збори та рада. Викон. владу здійснювала колегія архонтів, на яку покладалося проведення у життя рішень нар. зборів та ради. Т. була типовою дем. республікою з органами самоврядування, на які покладався обов'язок захищати насамперед інтереси рабовласн. верхівки. В перші століття н. е. держ. лад Т. формально не змінився. Але, як і в ін. д-вах Пн. та Зх. Причорномор'я, тут відбувалися концентрація влади в руках міської верхівки та аристократизація держ. ладу, чому сприяла політика Риму, шо спирався, гол. чин., на представників соціальної верхівки та на романізовану частину населення. Водночас рим. адміністрація певною мірою обмежувала права та компетенцію органів місц. самоврядування.

Літ.: Фурманская А. И. Антич. город Тира. В кн.: Ан-тич. город. М., 1963; Карышковский П. О. Из истории Тиры в I—II вв. н. э. «Мат-лы по археологии Сев. Причерноморья», 1971, в. 7; Антич. Тира и средневековый Белгород. К., 1979; Ehrhardt N. Milet und seine Kolonien. Frankfurt-Bern-N.Y.-Berlin, 1983; Антич. гос-ва Сев. Причерноморья. М., 1984; Карышковский П. О., Клейман И. Б. Древний город Тира. К., 1985; Сон H. А. Тира римского времени. К., 1993; Криницький С. Д., Зу-бар В. М., Русяєва А. С. Античні д-ви Пн. Причорномор'я. К, 1998; Зубар В. М., Ліньова Є. А., Сон H. О. Антич. світ Пн. Причорномор'я. К., 1999.

О. А. Гавриленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази