Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КЕРІВНИК
   

КЕРІВНИК

— посад, особа, яку наділено адм. вл адою щодо очолюваного нею колективу і яка здійснює внутріорг. управління ним. Специфічні ознаки К.: перебування на чолі певного формально організованого колективу; управління підлеглими, що має внутрішній (у межах орг. структури керованої системи) та орг. характер (організація підпорядкованої керівнику системи управління і самого процесу управління шляхом затвердження схеми управління, регулювання чисельності працюючих, їх режиму, змінності, правового становища та реалізації функцій щодо організації керівного апарату — розробка положень про структурні підрозділи, посад, інструкцій тощо); здійснення управління на основі прямого підпорядкування, що у правових відносинах набуває характеру юрид. залежності однієї сторони від іншої: для посад, особи встановлюються зміст і межі юрид. владарювання шляхом надання повноважень, для гр-нина — відповідні юрид. можливості та обов'язки шляхом наділення суб'єктивними правами та юрид. відповідальністю; прерогатива ухвалювати, в межах своєї компетенції, управлін. рішення, видавати акти управління (накази, розпорядження тощо); визначення юрид. змісту відносин, які К. встановлює у колективі (надання, перерозподіл або позбавлення прав підлеглих, покладення на них обов'язків). Розрізняють К. лінійних і функціональних. Лінійні К. здійснюють комплексне управління об'єктом у цілому та усіма його підрозділами, зокрема, через реалізацію переважно адм.-розпорядчих повноважень, що відображають найвищий ступінь владності і є обов'язковими для суб'єктів, до яких вони звернені; відповідають не лише за результати своєї праці, а й за організацію діяльності членів керованого ними колективу (К. держ. органів, підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступники). Функціональні К. здійснюють керівництво в межах орг. структур виконанням певних функцій управління або елементів цих функцій, відповідають за результативність такого керівництва, здійснюють орг., інформ., екон., правову, матеріально-тех. підготовку управлін. рішень (К. підрозділів апарату управління та структурних підрозділів держ. органів, підприємств, установ, організацій різних форм власності та їх заступники).

Л. Є. Кисіль.

 

Схожі за змістом слова та фрази