Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОВИЙ ЕКОНОМІЗМ
   

ПРАВОВИЙ ЕКОНОМІЗМ

(від грец. — ощадливість, економіка) — напрям у сучас. філософії права, який:

1) виходить з того, що факт, (реальними) підставами для прийняття прав, рішень та існування прав, інститутів є утилітарист, міркування, за якими обґрунтовуються рішення та інститути, що максимізують кількість благ (багатства, щастя) у сусп-ві, мінімізуючи кількість страждань;

2) розглядає індивіда як суб'єкт діяльності, метою якого є макс. задоволення своїх потреб;

3) використовує теор. та емпірич. методи економіки для опису і квантифікації понять блага, максимізації блага і прагнень індивіда до отримання того чи ін. блага. При цьому передбачається, що механізм вільного ринку дає можливість виявити уподобання індивіда через аналіз його екон. поведінки і виміряти їх інтенсивність сумою, яку він згоден сплатити за їх реалізацію. За умови добровільності й згоди ринк. угода розглядається як справедлива для її учасників, оскільки кожен з них і сусп-во в цілому виграють у матеріальному відношенні й тим самим збільшують «кількість щастя». Існує ряд критеріїв порівняння екон. станів до і після реалізації угоди в умовах вільного ринку. Згідно з В. Парето (італ. економіст, філософ і соціолог, 1848—1923) стан після угоди називається: кращим порівняно зі станом до угоди, якщо існує принаймні один учасник, котрий виграє у матеріальному відношенні, і ніхто не програє матеріально; оптимальним, коли не існує ін. стану, що був би кращим. В угодах з перерозподілу благ зазвичай має місце більше як одна оптимальна (згідно з В. Парето) ситуація. У реальних умовах важко вказати на ситуації, в яких виграє принаймні одна особа і ніхто не програє. Так, у результаті більшості дій уряду (укладення контрактів з приват, фірмами, регулювання податків, надання пільг тощо) можуть бути ті, хто виграв, і ті, хто програв. Критерій Калдора — Хікса (англ. економісти Н. Калдор, 1908-1986, та Дж. Хікс, 1904-1989) модифікує критерій оптимальності за Парето й стверджує, що угода (законод. акт, суд. рішення) поліпшує добробут сусп-ва, якщо ті, хто виграв у результаті її реалізації, здатні компенсувати програш для тих, чиє становище погіршилося. Значна частина екон.-прав, аналізу полягає в обгрунтуванні законод. і суд. рішень з огляду на критерій Калдора-Хікса. Ін. частина пов'язана з ідеями англ. економіста А. Пігу (1877— 1969) і амер. економіста Р. Коуза. Пігу підкреслював значення для функціонування ефектив. економіки прав, регулювання відшкодування шкоди, якої суб'єкти підприєм. діяльності завдають окр. індивідам, сусп-ву і природі. Теорія Р. Коуза стосується взаємозв'язку ринку та розподілу юрид. прав і стверджує, що за будь-якого початкового розподілу прав власності вільний ринок приводить до економічно найбільш ефективного їх розподілу. Одна з її інтерпретацій розглядає інституційні та орг. умови для в-ва і торгівлі як результат вибору, підпорядкованого вимогам мінімізації трансакційних витрат, тобто витрат, пов'язаних з процесом ведення переговорів про укладення угоди, укладенням і контролем за її виконанням. Найвпливовішою фігурою П. е. у наш час є амер. юрист Р. Познер, який стверджує у своїх ранніх працях, що ідея максимізації багатства служить принципом пояснення рішень судів із загальноправ. питань та є критерієм оцінювання справедливості дій судів та посад, осіб. До досягнень П. е. належать: експлікація таких понять заг. права, як «розумна обережність», «необережність» і «найближча причина»; дослідження довготривалих впливів на конкуренцію конкр. видів вертикальної чи горизонтальної інтеграції компаній (антимонопольне право); акцентування уваги на відмінностях короткотривалих і довготривалих наслідків прав, актів тощо. Водночас П. е. критикують за абсолютизацію грош.-вартісного вираження усіх люд. цінностей, за зведення прав, підходу до економічного, за неспроможність дати пояснення приват.-прав. питань.

Літ.: The Economic Approach to Law. London, 1981; Posner R. Economics of Justice. Cambridge, 1981; Hirsch W. R. Law and Economics. An Introductory Analysis. Boston, 1988.

В. I. Кузнецов.

 

Схожі за змістом слова та фрази