Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АЛЕМАНСЬКА ПРАВДА
   

АЛЕМАНСЬКА ПРАВДА

(Leges Alemanno-ram) — запис звичаєвого права західнонім. племені алеманів кінця 6—7 ст. Дійшла до нас у вигляді 4 фрагментів давнього Pactus Alemannorum (кін. 6 — поч. 7 ст.) і власне А. п. — Lex Alemannorum (поч. 8 ст.). Остання складається з 3 частин. У першій частині (розділи І — XXII) йдеться про справи церкви і церк. землеволодіння, становище різних верств залежного селянства (сервів, вільновідпущеників, колонів), процес перетворення частини вільних алеманів на церк. колонів. Містить також дані про майнові права церкви, її суд. повноваження. Друга частина (розділи XXIII — XLIII) присвячена характеру і стану держ. влади, визначає політ., суд. та майнові права алеманського герцога, а також організацію граф. суду. Третя частина (розділи XLIV — ХСІ) — запис норм звичаєвого права алеманів, містить дані про велику сім'ю (форми сім'ї і шлюбу, характер майнових відносин між подружжям, порядок спадкування), про покарання за вбивство осіб різного соціального і майнового стану (а також за каліцтво), нерівні шлюби і соціальне розшарування у середовищі вільних алеманів тощо. А. п. є документом ранньої стадії розвитку феод, відносин в алеманів, у ній зафіксовано процес феодалізації племен, які перейшли безпосередньо від родоплемінного сусп-ва до ранньофеодального. Літ.: Сб. законод. памятников древнего западноевроп. права, в. 3. К., 1911; Неусыхин А. И. Возникновение зависимого крестьянства как класса, ран нефеод, общества в Зап. Европе VI - VII в. М., 1956; Його ж. К вопросу об эволюции форм семьи и зем. аллода у алеманнов в VI—IX вв. В кн.: Средние века, в. 8. М., 1956. В. Д. Гончаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази