Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИЛЮДНІ ТОРГИ
   

ПРИЛЮДНІ ТОРГИ

аукціони - 1) один із засобів примус, виконання (реалізації) рішень судів та ін. органів, здійснюваного державною виконавчою службою, шляхом звернення стягнення на нерухоме майно боржника; 2) засіб реалізації заставленого майна. В Україні заходами примус, виконання рішень суду та ін. органів є звернення стягнення на майно боржника, що здійснюється на підставі Закону «Про виконавче провадження» (1999). Реалізація арештованого майна здійснюється через торг, організації, відповідні структури М-ва фінансів України, на аукціонах. Реалізація заставленого майна провадиться, відповідно до ст. 21 Закону України «Про заставу» (1992), на П. т., якщо інше не передбачено договором, а майна держ. підприємств і відкритих акц. товариств, утворених у порядку корпоратизації, всі акції яких перебувають у держ. власності, — виключно на П. т. Порядок проведення торгів встановлено Положенням про порядок проведення аукціонів (прилюдних торгів) з реалізації заставленого майна (затв. КМ України 22.XII 1997). Проведення П. т. з реалізації нерухомого майна боржника на виконання рішення суду та ін. органу регулюється також Порядком реалізації арештованого майна (затв. Мін'юстом України 15.VII 1999), Тимчасовим положенням про порядок проведення прилюд. торгів з реалізації арештованого нерухомого майна (затв. Мін'юстом 27.Х 1999). Тимчас. положенням П. т. визначаються як продаж майна, власником якого стає покупець, котрий у ході торгів запропонував за нього найвищу ціну.

Продаж нерухомого майна через П. т. проводиться спеціаліз. організаціями, які мають право здійснювати операції з нерухомістю, у порядку, передбаченому зак-вом, зокрема спеціаліз. держ. підприємством «Укрспец'юст» Мін'юсту України, утвореним КМ 14.УІ 1999. Відділ держ. викон. служби укладає з такою організацією договір, за яким доручає реалізацію майна за визначену коміс. винагороду. Організація проводить аукціон за заявкою держ. виконавця, в якій зазначається мін. початкова (стартова) ціна майна, що виставляється на торги. До заявки додаються док-ти, що характеризують об'єкт нерухомого майна. На прийняте майно, на кожний лот (одиниця чи партія майна, що виставляється на продаж) організатор П. т. складає інформ. картку встановленої форми із зазначенням стартової ціни. Кожному лоту дається номер, який заноситься до інформ. картки й оголошується ліцитатором (особою, що веде торги і володіє процедурою їх проведення). Організатор П. т. визначає строк продажу майна, який не повинен перевищувати 45 днів від дня прийняття майна, і не пізніше як за 30 днів до аукціону дає інформацію про це у реклам, оголошеннях на телебаченні, по радіо, у пресі. У повідомленні оголошуються: перелік майна, що виставляється на П. т. для продажу; відомості про майно, стартові ціни, кінцевий строк реєстрації для участі в аукціоні; дата, час і місце ознайомлення з майном та проведення аукціону, а також адреса, номери телефонів. Фіз. та юрид. особам, які бажають узяти участь у П. т., надається можливість попередньо ознайомитися з аукціон, майном. Майно з інформ. картками виставляється для демонстрації покупцям у відведеному для цього приміщенні. Особи (фіз. та юридичні), які виявили бажання взяти участь у П. т., сплачують реєстрац. внесок у розмірі, що визначається організатором аукціону, але не більше двох неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н, і подають заяву встановленого змісту про участь у торгах. Зареєстр. учасники П. т. отримують виготовлені друкар, способом вхідні квитки, на звороті яких зазначено умови П. т., і картки з аукціон, номерами. Участь у П. т. можуть брати й ін. особи за умови внесення ними вхідної плати в розмірі, визначеному організатором аукціону. Без оплати входу на торгах можуть бути присутні лише боржник, стягувач, держ. виконавець. Встановлено чіткий порядок проведення П. т. Згідно з ним ліцитатор після оголошення порядку проведення торгів повідомляє за кожним лотом, що виставляється на продаж, номер, вказаний в інформ. картці, назву та коротку характеристику майна, його стартову ціну (формується з урахуванням ціни аукціон, майна і витрат на проведення П. т.) та крок аукціону (мін. надбавка в розмірі не менше 10 %, на яку в ході торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наст, ціни, оголошеної ліцитатором). Лот виставляється за наявності не менше 2 покупців. Якщо протягом 3 хв. після триразового оголошення старт, ціни учасники не виявлять бажання придбати запропонований лот, об'єкт продажу знімається з торгів і аукціон за цим лотом не проводиться. Учасники П. т., які виявили бажання придбати заявлений лот за оголошену ціну, піднімають квиток учасника з номером або одночасно з цим оголошують свою ціну. Мовчання учасника аукціону, який першим підняв квиток з номером, ліцитатор сприймає як його згоду з оголошеною ціною. Після цього ліцитатор оголошує наст, ціну відповідно до кроку аукціону. Якщо після триразового повторення наст, ціни тільки один

3 учасників П. т., тримаючи квиток з номером, дає згоду на придбання майна, торги за цим лотом закінчуються і ліцитатор оголошує про продаж лота, називає ціну продажу і аукціон, номер переможця.

У процесі П. т. ведеться протокол встановленого змісту, який підписують ліцитатор і переможець аукціону. Кер. організації, що проводила торги, зазначає у протоколі номери рахунків, на які переможцеві потрібно внести кошти за придбане майно, і затверджує протокол у день аукціону. Якщо переможець відмовився від підписання протоколу, він позбавляється права на дальшу участь у П. т. Торги за цим лотом можуть бути відновлені за наявності достатньої кількості покупців. Копії протоколу, підписаного ліцитатором і переможцем аукціону та затвердженого кер. організації, що проводила П. т., видаються переможцеві аукціону, а також держ. виконавцеві не пізніше 3 днів від дня проведення аукціону. На підставі цього протоколу переможець аукціону протягом 10 днів від дня його затвердження (без урахування вихідних і святкових днів) перераховує гроші за придбане майно на зазначені в протоколі рахунки. Після повного розрахунку за придбане майно, підтвердженого відповід. док-тами, держ. виконавець на підставі їх копій та протоколу про проведення П. т. складає акт встановленого змісту про проведений аукціон і подає його на затвердження нач. відповід. відділу держ. викон. служби. Після затвердження акт видається покупцеві, а його копія надсилається стягувачеві і боржникові. На підставі цього акта нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна з П. т. Якщо переможець П. т. не сплатить в установлений строк належну суму за придбане майно, торги вважаються такими, що не відбулися, про що організатор аукціону повідомляє у 3-ден-ний строк держ. виконавця, стягувача і боржника. У випадку, коли П. т. не відбулися двічі, майно знімається з торгів, про що повідомляються зазначені особи у встановлений строк. Нереалізоване на аукціоні майно повертається особі, яка передала його на продаж. Організатору торгів відшкодовуються витрати, пов'язані з його організацією і проведенням, а також зі зберіганням нереаліз. майна, обумовлені в договорі про реалізацію арешт, майна на аукціоні. Спори, які виникають щодо П. т., вирішуються судом.

Літ.: Штефан М. Й., Омельченко М. П., Штефан С. М. Виконання суд. рішень. К., 2001; Зак-во України про викон. провадження. Наук.-практ. коментар. К., 2001.

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази