Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тб-тел arrow ТЕАТРАЛЬНА ОСВІТА
   

ТЕАТРАЛЬНА ОСВІТА

— професійна підготовка акторів, режисерів, художників театру, працівників постановочної частини; система відповідних навч. закладів. Перші згадки про Т. о. в Європі датуються 1 ст. до н. е. (Рим, школа Росція), в країнах Сходу — 8 ст. н. е. (Китай). В епоху Відродження Т. о. здобували безпосередньо в театрах. В Рссії Т. о. виникла майже одночасно з профес. театром (школа І. Грегорі в Москві, засн. 1673). Відкривалися театр.школи у Петербурзі (1738 — придворна танцювальна школа, з 1779 — театр. уч-ще) та Москві (1773 — школа при Виховному будинку, з 1806 — Моск. театр. уч-ще). Важливу роль у вихованні акторів відіграв О. Сумароков (викладав сценічне мист-во у Шляхетному корпусі в Петербурзі) і його учні Ф. Волков та

І. Дмитревський. Новий етап у Т. о. визначили О. Островський та

Л. Ленський (викладав на курсах при Малому театрі). Розвиток реалістичних тенденцій у Т. о. пов'язаний з діяльністю М. Щепкіна. Ґрунтуючись на естетиці критич. реалізму і драматургії О. Пушкіна,

О. Грибоєдова та М. Гоголя, він закликав митців вчитися в життя. Велику роль в рос. Т. о. відіграли системи пластичного виховання Далькроза, С. Волконського, ідеї Е. Г. Крега. При імператорських театрах існували театр. школи. У 19—20 ст. були поширені приватні школи (напр., М. Савіної). Значний внесок в Т. о. зробив В. Немирович-Данченко, який виховав у Моск. філармонічному уч-щі блискучу плеяду акторів. У співтворчості з ним виникла Станіславського система. В цьому напрямі методику акторської творчості розробляли І. Москвін,

М. Горчаков, Ю. Кедров. Укр. школа Т. о. формувалась М. Щепкіним у театрах Харкова і Полтави. Щепкінські традиції згодом розвинули

М. Кропивницький, М. Старицький, М. Садовський, П. Саксаганський, М. Соловцов, педагогіка яких передбачала життєвість сценічної поведінки. Перший укр. театр. навч. заклад — Музично-драматична школа Миколи Лисенка (1918—34 — Музично-драматичний інститут імені М. В. Лисенка). Т. о. в Рад. країні широко розвинулась після Великої Жовтн. соціалістич. революції. У 20—30-і рр. шляхи Т. о. визначали В. Мейєрхольд, Є. Вахтангов, пізніше — О. Попов, Ю. За-вадський, Б. Захава, Г. Товстоногов, С. Мокульський, П. Марков, Г. Бояджиєв. На Україні значний вплив на розвиток Т. о., зокрема на підготовку режисерських кадрів, зробив Л. Курбас, який викладав у Київ. (1922—26) та Харків. (1926—33) муз.-драм. ін-тах, а також у студії театру "Березіль". У згаданих навч. закладах у 30-і рр. викладання майстерності актора та режисера велося за принципами, запропонованими Л. Курбасом. Серед його учнів — Д. Антонович, Є. Бондаренко, А. Бучма, В. Василько, М. Крушельницький, Д. Мілютенко, О. Сердюк, Л. Дубовик, В. Скляренко, Б. Тягно, В. Чистякова, Б. Балабан. Провідні театральні навчальні заклади СРСР — Держ. ін-т театр. мистецтва ім. А. В. Луначарського (ДІТМ, Москва), Ленінгр. ін-т театру, музики і кінематографії, Груз. театр. ін-т ім. Ш. Руставелі, ін-ти мистецтв в Ашхабаді, Воронежі, Душанбе, Уфі, Фрунзе, Кишиневі, Харкові; театрально-худож. ін-ти в Алма-Аті, Мінську, Ташкенті; Всесоюзний держ. ін-т кінематографії (Москва); театр. уч-ща (вузи): ім. М. С. Щепкіна при Малому театрі, ім. Б. В. Щукіна при театрі ім. Є. Б. Вахтангова (обидва — в Москві), Школа-студія (вуз) ім. В. І. Немировича-Данченка при МХАТі, хореографічне уч-ще при Великому театрі СРСР (обидва — в Москві) та ін. В УРСР поч. Т. о. здобувають у театр. відділеннях дит. шкіл мистецтв. Акторів драми і театру ляльок готують у Дніпроп. театр. уч-щі, фахівців художньо-гримерних, бутафорських, пошивочних та освітлювальних цехів — у Одес. театр. художньо-технічному уч-щі, акторів драматич. театру і кіно, режисерів, театрознавців, кінознавців — у Київському інституті театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого та Харківському інституті мистецтв імені І. П. Котляревського, де виховують також акторів і режисерів театрів ляльок. У Київ. театр. ін-ті готують і організаторів театр. справи, є аспірантура. Підготовка театр. художників ведеться в Київському художньому інституті та Харківському художньо-промисловому інституті. Оперних співаків випускають Київ., Львів., Одес. консерваторії, Донецький муз.-пед. ін-т, Харків. ін-т мистецтв; артистів балету — Київ. хореогр. уч-ще. Керівників театр. самодіяльності — Київський інститут культури імені О. Є. Корнійчука, Харківський інститут культури, Ровенський інститут культури та близько 20 культосвітніх училищ. Див. також Музична освіта.

Літ.: Мокульский С, Рогачевския М. Театральное образование. В кн.: Советский театр. М., 1947; Островский А. Н. О театральных школах. В кн.: Островский А. Н. Полное собрание сочинений, т. 12. М., 1952; Кнебель М. Поэзия педагогики. М., 1976; Джангишерашвили О. Курс ведет Дмитрий Алексидзе. Тбилиси, 1978; Єсипенко Р. Музично-драматична школа Лисенка. "Український театр", 1980. № 4.

Р. М. Єсипенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази