Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вік-вяз arrow ВЧЕНІ ЗВАННЯ
   

ВЧЕНІ ЗВАННЯ

- офіц. наукові звання, встановлені д-вою з метою заохочення і підвищення кваліфікації наук, та наук.-пед. кадрів. В. з. присвоюються докторам або кандидатам наук, працівникам вищих навч. закладів та наук, організацій відповідно до виконуваної цими працівниками пед. і н.-д. роботи. В Україні, згідно зі ст. 32 Закону «Про освіту» (в ред. від 23.III 1996), встановлено такі В. з.: старший науковий співробітник, доцент, професор. Вони присвоюються на основі прийнятих таєм. голосуванням рішень вчених рад вищих закладів освіти, наук, установ та організацій відповідно до Порядку присудження наук, ступенів і присвоєння В. з. України, затв. КМ України 28.VI 1997. В. з. професора і доцента присвоюються М-вом освіти України відповідно до рішення вченої ради вищого закладу освіти чи наук, установи, яке набуває чинності з дня присвоєння. В. з. ст. наук, співробітника присвоює Вища Атестаційна Комісія України (ВАК) на основі рішень вчених рад наук, установ та організацій, які набувають чинності з дня присвоєння В. з. Особам, яким присвоєно В. з., видається атестат встановленого зразка. Атестат професора і доцента видається М-вом освіти, атестат ст. наук, співробітника — ВАКом. Особа, якій В. з. присвоєно помилково, може бути позбавлена цього звання відповідно ВАКом або М-вом освіти України на основі клопотання вченої ради, яка прийняла помилкове рішення. Порядок розгляду питання про позбавлення В. з. у вчених радах, а також перелік необхідних для цього документів визначаються ВАКом або М-вом освіти України. Постанови вчених рад щодо присвоєння (позбавлення) В. з. можуть бути оскаржені відповідно до М-ва освіти або ВАКу України не пізніше як через два місяці з дня їх прийняття. Рішення атеста-ційної колегії М-ва освіти або постанова президії ВАКу України щодо апеляції є остаточними. Нове клопотання про присвоєння В. з. може бути порушене не раніше як через рік після прийняття рішення про відмову присвоїти В. з. Обов'язковою умовою повторного клопотання має бути опублікування нових навч.-метод, або наук, праць.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази