Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АРБІТРАЖНЕ РІШЕННЯ
   

АРБІТРАЖНЕ РІШЕННЯ

- 1) У міжнар. практиці — рішення зовнішньоторг. арбітражу, прийняте в результаті розгляду спору, що виник при здійсненні операцій у сфері зовнішньої торгівлі. Це ухвали, винесені арбітрами щодо кожної окремої справи, а також прийняті постійними арбітражними органами, до яких звернулися сторони. 2) В Україні — рішення держ. арбітражних судів, прийняті щодо підвідомчих їм спорів (див. Арбітражні спори) відповідно до Арбітражного процесуального кодексу України; рішення відомчих арбітражів (при м-вах і відомствах), прийняті щодо переданих їм спорів; рішення третейських судів, прийняті щодо спорів, переданих на їх розгляд відповідно до Положення про трет, суд (Дод. 2 до Цивільного процесуального кодексу України), Положення про трет, суд для вирішення госп. спорів між об'єднаннями, підприємствами, організаціями та установами і до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» (1994).

Результати розгляду спорів держ. арбітраж, судами залежно від стадії арбітраж, процесу можуть оформлятися не лише рішеннями, а й такими процес, документами, як ухвала (в разі припинення провадження у справі чи залишення позову без розгляду) або постанова (в разі розгляду спору по суті при перевірці законності рішення, прийнятого по першій інстанц ії, у порядку нагляду арбітраж, наглядовою колегією, президією чи пленумом Вищого арбітражного суду України). Тільки рішення держ. арбітраж, судів ухвалюються (відповідно до ст. 124 Конституції України) іменем України. А. р. приймається судом при вирішенні спору по суті і може полягати в задоволенні позову чи відмові в позові повністю або частково. Всі А. р. викладаються письмово і повинні бути мотивованими. Прийняте держ. арбітраж, судом рішення оголошується суддею відразу після завершення розгляду справи. Рішення, ухвала, постанова арбітраж, суду набувають закон, сили негайно після їх прийняття і підлягають обов'язковому виконанню підприємствами, організаціями, посад, особами і гр-нами на всій тер. України. Виконання рішення арбітраж, суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є викон. документом. За ухилення від виконання А. р. арбітраж, суд має право штрафувати винуватців. За умисне невиконання рішення встановлено крим. відповідальність. Рішення іноз. арбітраж, органів виконуються на тер. інших держав відповідно до Конвенції про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень (1958). Рішення трет, суду, не виконане добровільно, може бути виконане примусово на підставі викон. листа чи наказу, виданих заг. судами. Арбітраж, суд за заявою сторони, поданням прокурора чи його заступника або за своєю ініціативою має право відстрочити або розстрочити виконання А. р., змінити спосіб та порядок його виконання. Якщо виконане рішення (або постанову) змінено чи скасовано і прийнято нове, то в такому разі суд проводить поворот його виконання. Суд має право прийняти дод. рішення, а також роз'яснити його і виправити допущені в ньому описки чи арифмет. помилки. Законність і обгрунтованість А. р. можуть бути перевірені в порядку нагляду за заявою сторони, протестом прокурора (його заступників), ініціативою суду або за нововиявленими обставинами. Д. Д. Лилак.

 

Схожі за змістом слова та фрази