Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
   

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

- посадова особа, призначена Верховною Радою України і покликана здійснювати парлам. контроль за додержанням конст. прав і свобод людини в діяльності органів держ. влади, місц. самоврядування та їх посад, і служб, осіб. Аналог зарубіж. інституту омбудсмена. Прав, статус Уповноваженого визначається Конституцією України та Законом «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (1997). Уповноважений призначається ВР України на 5 років таєм. голосуванням шляхом подання бюлетенів. Ним може бути гр-нин України, який на день обрання досяг 40 років, володіє держ. мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом ост. 5 років живе в Україні. Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від ш. держ. органів та посад, осіб. Його повноваження не можуть бути припинені чи обмежені в разі закінчення строку повноважень ВР України або її розпуску (саморозпуску), введення воєн, або надзв. стану в країні. Уповноважений має право невідклад. прийому Президентом України, Головою ВР України, Прем'єр-міністром України, керівниками ін. держ. органів та органів місц. самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності. Уповноважений є незалежним конст. контрольним органом по-засуд. захисту, який сприяє поновленню прав людини, порушених органами держ. влади, органами місц. самоврядування та їх посад, особами.

Метою діяльності Уповноваженого є: захист прав і свобод людини, проголошених Конституцією України, законами України та міжнар. договорами України; додержання прав людини органами держ. влади, органами місц. самоврядування та їх посад, і служб, особами; запобігання порушенням прав і свобод людини та гр-нина або сприяння їх поновленню; сприяння приведенню зак-ва України про права і свободи людини та гр-нина у відповідність з Конституцією України, міжнар. стандартами в цій галузі; поліпшення і дальший розвиток міжнар. співробітництва в галузі прав і свобод людини та гр-нина; запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод; сприяння прав, інформованості населення та захист конфіденц. інформації про особу. Конституція України (ст. 55) надає право кожному звертатися за захистом своїх прав до У. ВР У. з п. л. Тому розгляд індивід, звернень гр-н України, іноземців та осіб без громадянства до Уповноваженого на тер. України та в межах її юрисдикції є однією з головних його функцій.

За характером своєї діяльності Уповноважений проводить перевірки і відкриває провадження як на підставі отриманих за зверненнями відомостей про порушення прав і свобод людини та гр-нина, так і за власною ініціативою. На підставі цього Уповноважений вносить рекомендації про шляхи поновлення порушених прав людини, а також, співпрацюючи із суб'єктами законод. ініціативи, вносить пропозиції щодо змін зак-ва або впливає на перегляд неправомірної адм. практики органів держ. влади. Уповноважений наділений широким комплексом прав. Зокрема, відповідно до ст. 150 Конституції України він є суб'єктом конст. звернення до КС України щодо вирішення питання про відповідність Конституції Законів України та ін. прав, актів ВР, актів Президента України та КМ України, прав, актів АР Крим, а також щодо офіц. тлумачення Конституції та Законів України. Осн. засади взаємодії Уповноваженого з ін. органами держ. влади полягають у тому, що його діяльність не тягне перегляду компетенції держ. органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод людини. Уповноважений діє лише йому притаманними засобами й методами, а рекомендац. характер його звернень не знижує можливості його впливу на поновлення порушених прав і свобод, за умови високого рівня прав, культури відповід. посад, осіб. Комплексна оцінка стану додержання і захисту прав та свобод людини в Україні органами держ. влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями гр-н, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від форми власності) та їх посад, і служб, особами, які своїми діями (бездіяльністю) порушували права та свободи людини і гр-нина, здійснюється на основі проведених моніторингів та результатів перевірок порушень прав людини, на підставі отриманої інформації за зверненнями гр-н, осіб без громадянства, іноземців, нар. депутатів України і подається ВР України у вигляді щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого. Першим У. ВР У. з п. л. від 14.IV 1998 стала Н. І. Карпачова; 19.VI 2003 вона повторно обрана на цю посаду.

Літ.: Шемшученко Ю. С, Мурашин Г. А. Институт омбудсмена в совр. бурж. гос-ве. «Сов. гос-во и право», 1971, № 1; Карпачова H. І. Уповноважений Верх. Ради України з прав людини — укр. модель омбудсмена. В кн.: Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи. К, 2001; Карпачова H. 1. Уповноважений з прав людини в системі конст. механізмів захисту прав і свобод людини в Україні. Мат-ли наук, конференції «Конституція України — основа модернізації д-ви та сусп-ва». 21—22 червня 2001 p. X., 2001; Органи держ. влади України. К, 2002.

Н. І. Карпачова.

 

Схожі за змістом слова та фрази