Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
   

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

— один з основних прямих податків в Україні. Справляється відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (1994, з наст, змінами і доп.). Платники податку, з числа резидентів — суб'єкти госп. діяльності, бюджетні, громад, та ін. підприємства, установи й організації, діяльність яких спрямована на отримання прибутку як на тер. України, так і за її межами; з числа нерезидентів — фіз. чи юрид. особи, утворені в будь-якій орг.-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дип. статус або імунітет згідно з міжнар. договорами України або законом; філії, відділення та ін. відокремлені підрозділи платників податку з числа резидентів, що не мають статусу юрид. особи, розташовані на тер. іншої, ніж платник П. на п. п., територіальної громади; пост, представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції щодо таких нерезидентів або їх засновників.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається зменшенням суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суму амортизац. відрахувань. Законом «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено: доходи, які включаються і не включаються до складу валового доходу; витрати, які включаються і не включаються до складу валових витрат; поняття амортизації та склад витрат, що підлягають амортизації. Передбачено також порядок оподаткування операцій особливого виду: товарообмінних (бартерних), страхової діяльності, з розрахунками в іноземній валюті, з торгівлі цінними паперами, спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, без дивідендів, операцій з борговими вимогами і зобов'язаннями, доходів від виконання довгострокових договірних зобов'язань, неприбуткових установ і організацій, підприємств громадських організацій інвалідів тощо.

Осн. (базова) ставка податку платників, у т. ч. підприємств, заснованих на власності окремої фіз. особи, становить ЗО % до об'єкта оподаткування. Для окр. суб'єктів чи видів діяльності можуть застосовуватися особливі ставки, розмір яких встановлено законом.

Закон передбачає пільги щодо оподаткування у вигляді звільнення від сплати податку для окр. доходів неприбуткових організацій, за визначених умов — для прибутку підприємств, заснованих всеукр. громад, організаціями інвалідів. Не підлягають оподаткуванню також виграші держ. грош. лотереї, прибуток підприємств від продажу на митній тер. України спец, продуктів дит. харчування власного в-ва тощо. Платники самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті. Податок сплачується до бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звіт, кварталом. Платники не пізніше 25 числа місяця, що настає за звіт, кварталом, подають до органу держ. податкової служби податкову декларацію про прибуток за звіт, квартал, розрахований наростаючим підсумком з початку звітного фін. року. Податки до бюджетів територіальних громад зараховуються за місцезнаходженням платника податку.

Відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового зак-ва несе платник податку. До порушників можуть застосовуватися санкції у вигляді стягнення сум виявленого прихованого (або заниженого) прибутку, а також стягнення штрафу та/або пені в розмірах, визначених вказаним законом для кожного конкр. виду порушень.

Н. В. Воротіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази