Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКСПЕРТ СУДОВИЙ
   

ЕКСПЕРТ СУДОВИЙ

- суб'єкт судочинства, який виконує доручення органів розслідування і судів на проведення експертизи судової. Відповідно до Закону України «Про судову експертизу» (1994) та ін. законод. актів, що стосуються цього процес, інституту, Е. с. може бути лише особа, яка має спец, знання для підготовки висновку з досліджуваних питань.

Базовий масив спец, знань становлять знання, які лежать в основі існуючих наук, та інж.-тех. спеціальностей. До спец, знань у контексті зазначених законод. актів належать також знання, які не охоплюються класифікацією наук, та інженерно-тех. спеціальностей, але потрібні для заняття на профес. рівні виробничою або будь-якою ін. діяльністю (напр., колекціонуванням, спортом тощо). До спец, знань не належать знання у галузі права. Це виключає можливість призначення суд. експертизи з питань правозас-тос. діяльності.

З метою забезпечення належного профес. рівня осіб, які залучаються до проведення суд. експертиз, Закон «Про судову експертизу» встановив, що такі особи проходять атестацію з присвоєнням їм кваліфікації Е. с. з дозволом проведення повного виду експертиз.

До проведення суд. експертиз, як правило, залучаються працівники держ. спеціаліз. установ та спеціаліз. відомчих служб. Суд.-експертна діяльність здійснюється також підприєм. структурами на підставі ліцензій. У виняткових випадках у порядку разових доручень допускається залучення до виконання суд. експертиз осіб, які не атестувались як Е. с.

За наявності передбачених процес, зак-вом обставин, які можуть викликати сумніви в об'єктивності особи, яка призначена або має бути призначена Е. с, вона підлягає відводу. Якщо ці обставини відомі зазначеній особі, вона зобов'язана заявити самовідвід. Не може бути Е. с. недієздатна особа, а також особа, яка має судимість.

Е. с. наділений відповідними обов'язками і правами, які зазначені безпосередньо в законі або випливають із його змісту. Осн. обов'язок Е. с. — провести повне дослідження і дати обгрунтовані та об'єктивні відповіді на поставлені питання або повідомити особу чи орган, які призначили експертизу, про неможливість вирішити їх із зазначенням відповідних причин.

Осн. права Е. с: а) ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються експертизи, і подавати клопотання про надання дод. матеріалів; б) вказувати в акті суд. експертизи на виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; в) з дозволу особи або органу, які призначили експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих чи суд. дій і заявляти клопотання, що стосуються предмета експертизи; г) подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває справа, якщо ці дії порушують права експерта. За неналежне виконання своїх обов'язків Е. с. може притягатися до крим. або адм. відповідальності, а працівник експерт, установи чи служби — і до дисциплінарної. Крим, відповідальність передбачена за давання завідомо неправдивого висновку (ст. 178 Кримінального кодексу України), за відмову без поважних причин від виконання своїх обов'язків (ст. 179), за розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила дізнання, даних поперед, слідства або дізнання (ст. 181). Адм. відповідальності підлягають Е. с. за злісне ухилення від явки до органів поперед, слідства чи дізнання (ст. 185" Кодексу України про адміністративні правопорушення) або до суду (ст. 1853 КпАП). Притягнення Е. с. до дисцип. відповідальності здійснюється за правилами Кодексу законів про працю України.

Г. М. Надгортй.

 

Схожі за змістом слова та фрази