Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow генес-герма arrow ГЕОФІЗИЧНІ МЕТОДИ РОЗВІДКИ
   

ГЕОФІЗИЧНІ МЕТОДИ РОЗВІДКИ

- група фіз. методів, за допомогою яких здійснюється дослідження геологічної будови земної кори з метою пошуків і розвідки родовищ корисних копалин. За допомогою Г. м. р. розв'язують інженерно-геол. та деякі спец. геол. питання. Наук. основою для кожного з Г. м. р. є відповідна галузь фізики Землі. Г. м. р. базуються на тому, що різні за віком, мінералогічним складом, умовами залягання, структурою та ін. особливостями гірські породи різняться фіз. властивостями та кількісними характеристиками як природних, так і наведених фіз. полів (див. Поля фізичні). Осн. Г. м. р.: магнітометричні, гравіметричні, сейсмічні, радіометричні, електромагнітні тощо. Природне магнітне поле Землі на її поверхні вивчають за допомогою магнітометричних методів розвідки. При вивченні розподілу сили тяжіння на земній поверхні застосовують гравіметричну розвідку. Електромагнітними методами розвідки користуються з метою вивчення природних та штучно створюваних електромагнітних полів. Дослідження поширення пружних коливань у земній корі проводять за допомогою сейсмічних методів розвідки. Застосування радіометричних методів розвідки дає змогу встановлювати наявність радіоактивних елементів та продуктів розпаду їх, а також вивчати наведені у породах гамма-та нейтронні поля тощо. Усі види Г. м. р. базуються на застосуванні високоточної апаратури для польових спостережень, обчислювальної техніки, включаючи сучасні ЕОМ при опрацюванні результатів досліджень. Див. також Геофізичні методи дослідження свердловин.

Літ.: Справочник геофизика, т. 1-6. М., 1960-69; Федынский В. В. Разведочная геофизика. М., 1967.

М. Ф. Скопиченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази