Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow О-об arrow ОБ'ЄКТИВНИЙ ІДЕАЛІЗМ
   

ОБ'ЄКТИВНИЙ ІДЕАЛІЗМ

—один з основних різновидів ідеалізму. На противагу суб'єктивному ідеалізмові, що першоосновою вважає свідомість окремого індивіда, О. і. першоосновою проголошує абс. ідеальне начало (світовий дух, абсолютну ідею тощо), яке існує поза людським розумом і незалежно від нього. О. і. розглядає матеріальний світ як продукт діяльності об'єктивного духу (розуму, ідеї), як "інобуття духу". Гносеологічним корінням О. і. є абсолютизація мислення, понять і ідей, відрив їх від чуттєвого світу, перетворення мислення на самостійну активну силу, нібито здатну створити все існуюче. "Абсолютний дух" в О. і. — це абсолютизоване поняття, відірване від матерії і протиставлене їй. О. і. є філос. основою теології. Найвизначніші представники О. і.: в античній філософії — Платон, у нім. класичній філософії — Ф. В. Шеллінг, Г. В. Ф. Гегель, у сучас. бурж. філософії — школи неотомізму і персоналізму.

В. Г. Яценко.

 

Схожі за змістом слова та фрази