Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow косм-коц arrow КОСМІЧНА БІОЛОГІЯ
   

КОСМІЧНА БІОЛОГІЯ

— комплекс наук,.що досліджують особливості життєдіяльності та поведінку біологічних об'єктів під час польотів у космічних літальних апаратах; принципи й методи формування штучного середовища для перебування організмів у космічних апаратах: наявність, поширення, особливості та еволюцію живої матерії у Всесвіті. Розвиток К. б. тісно пов'язаний з досягненнями астрономії, астрофізики, радіоелектроніки, математики та ін. наук К. 6. вивчає особливості реакцій організмів на екстремальні впливи (тобто впливи тих чи ін. факторів з мінімальним або максимальним їх значенням) середовища. Дані про межі стійкості організмів і здатності їх витримувати діяння цих впливів дають змогу розв'язувати практичні завдання по створенню та удосконаленню біотех. систем, розробляти засоби й методи підвищення стійкості організму людини і її можливих земних супутників — тварин, рослин, мікроорганізмів — у космічних польотах (див. також Космічна медицина). Сучас. дослідження в галузі К. 6. грунтуються на працях К. А. Тімірязєва, В. І. Вернадського, В. В. Докучаєва. І. П. Павлова, в т. ч. працях укр. вчених — О. О. Богомольця, М. М. Сиротиніна та ін., які розробили в різних аспектах вчення про взаємодію організмів із зовн. середовищем, про шляхи пристосування їх до його змін. В СРСР дослідження з К. 6. розпочато у 30-х рр. 20 ст. під час зондування високих шарів атмосфери спочатку за допомогою повітряних куль, а з 1949 — ракет Для розв'язання численних завдань, пов'язаних з підготовкою польоту людини в космос, велике значення мало вивчення стану організмів в умовах перевантаження й невагомості. В дослідженнях з цих питань брали участь рад. вчені В. О. Енгельгардт, Н. М. Сісакян, В. М. Черніговський, А. В. Лебединський, В. В. Парін, Ю. М. Волинкін, О. В. Покровський, О. Г Газенко та ін. Провідну роль в опрацюванні проблем К. б. в СРСР відіграє Ін-т медико-біол. проблем М-ва охорони здоров'я СРСР. За кордоном дослідження в галузі К. б. найбільшого розвитку набули в США, а пізніше — у Франції, ФРН, Японії та ін. країнах. Новим етапом у розвитку К. б. є співробітництво СРСР з ін. країнами за програмою "Інтеркосмос".

Літ.: Краткий справочник по космической биологии и медицине. М., 1972; Основы космической биологии и медицины, т. 1—3. М., 1975; Влияние космического полёта на развивающиеся организмы. К., 1978. В. I. Мишко

 

Схожі за змістом слова та фрази