Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАВЛОВ-СІЛЬВАНСЬКИИ
   

ПАВЛОВ-СІЛЬВАНСЬКИИ

Микола Павлович [1(13).ІІ 1869, Кронштадт - 17(30).ІХ 1908, Петербург] — рос. історик, професор з 1907. Українець за походженням. Закін. 1892 істор.-філол. ф-т Петерб. ун-ту; залишений у ньому для підготовки до професор, звання. Одночасно служив діловодом в деп. зовн. зносин м-ва зовн. справ Росії. З 1899 і до кінця життя працював в архіві цього м-ва. В 1905 —07 викладав курс рос. історії у Вищій вільній школі П. Ф. Лесгафта (Петербург). Від 1907 — професор кафедри історії рос. права Вищих жіночих курсів у Петербурзі. Раптово помер від холери. Як науковець П.-С. зазнав впливу С. М. Соловйова і західноєвроп. позитивістів, був прихильником соціологізму і порі вн.-істор. методу, що трактувався ним насамперед як установлення подібності політ.-прав. інститутів. Гол. заслуга вченого полягала в тому, що він першим довів наявність в історії розвитку давньо-рус. сусп-ва феод, періоду, однотипного з феод, ладом країн Зх. Європи. Феодалізм розумів не як сусп.-екон. формацію, а як сукупність певних політико-юрид. явищ (відносин). Його ознаками П.-С. вважав: роздроблення країни на домени-сеньйорії; об'єднання цих володінь договір, васальними зв'язками; наявність умовного землеволодіння. На основі архів, мат-лів П.-С. здійснив низку досліджень про державницькі реформи Петра І, сусп. рухи 18—19 ст., історію м-ва зовн. справ Росії. Першим увів до наук, обігу в 1901 уривки з «Руської правди» П. І. Пестеля. Наук, ідеї П.-С. справили значний вплив на розвиток істор.-юрид. науки, на погляди Ф. В. Тарановського і С. В. Юшкова. Осн. праці: «Проекти реформ у записках сучасників Петра Великого» (1897), «Феодалізм у давній Русі» (1907), «Государеві служилі люди: походження російського дворянства» (1909), «Феодалізм в удільній Русі», «Нариси з російської історії ХVIІІ-ХІХ ст.» (обидві - 1910).

Павлов-Сільванський М.П. - leksika.com.ua

Літ.: Щеголев П. Е. Памяти Н. П. Павлова-Сильван-ского. «Минувшие годы», 1908, № 10; Греков Б. Д. Н. П. Павлов-Сильванский о феодализме в России. — Шмидт С. О. Сочинения Н. П. Павлова-Сильванского как памятник истории и культуры. - Чирков С. В. Н. П. Павлов-Сильванский и его книги о феодализме. В кн.: Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази