Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛАВРЕНТІЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС
   

ЛАВРЕНТІЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС

— пам'ятка давньорус. л-ри та історіографії 14 ст. Найдавніша із збережених пергаментна рукописна книга, що вміщує, на думку багатьох дослідників, копію літопис, зводу 1305, в основі якого лежить літопис, звід 1281, доповнений відомостями, починаючи з 1282. Л. л. створено 1377 групою переписувачів, якою керував чернець Нижегородского Печерського монастиря Лаврентій (звідси і назва пам'ятки) за дорученням суздальсько-нижегородського кн. Дмитрія Костянтиновича. Мета літопису — збудити патріотизм руських князів для активної б-би з татарами. Осн. частина Л. л. написана самим Лаврентієм. Текст Л. л. починається з переписаної «Повісті временных літ». Оповідь доводиться до 1305 за відсутності відомостей за 898—922, 1263—83, 1288— 94. Літопис уміщує, зокрема, оповіді про півден-норус. та суздальські події (1117—1205) з дальшим описом ростовських подій (1206—1305). Л. л. — цінна пам'ятка історії давньоруського сусп. і держ. ладу і права. У ньому висвітлено історію сх. слов'ян, процес виникнення у них державності і д-ви — Київської Русі, становлення княжої влади, утвердження християнства на Русі. Наведено відомості про політ, тенденції у кількох княжих центрах Русі. Вміщено текст «Повчання Володимира Мономаха». Л. л. став відомим наук, колам у кін. 18 ст., коли книгу придбав (1792) граф О. І. Мусін-Пушкін і видав за його текстом «Повчання Володимира Мономаха своїм дітям». Згодом О. І. Мусін-Пушкін підніс пам'ятку імп. Олександру І, який передав її до Публічної б-ки (нині Рос. нац. б-ка, м. Санкт-Петербург), де вона зберігається і тепер. Перше повне видання Л. л. здійснене у «Полном собрании русских летописей» (СПб., 1846, т. 1).

ЛАВРЕНТІЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС - leksika.com.ua

Вид.: Лаврент. летопись и Суздал. летопись по Академ, списку. В кн.: Поли. собр. рус. летописей, т. I. М., 1862. Літ.: Баталій Д. І. Нарис укр. історіографії, т. 1, в. 2. К., 1925; Шахматов А. А. Обозрение рус. летопис. сводов ХІУ-ХУІ вв. М.-Ленинград, 1938; Приселков М. Д. История рукописи Лаврент. летописи и ее изданий. «Уч. зап. Ле-нингр. пед. ин-та», 1939, т. 19; Марченко М. 1. Укр. історіографія (з давніх часів до серед. XIX ст.). К., 1959; Насонов А. Н. Лаврент. летопись и владимирское великокняж. летописание первой пол. XIII в.

В кн.: Проблемы источниковедения, в. 11. М., 1963.

В. Д. Гончаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази