Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИКОРДОННІ РІЧКИ
   

ПРИКОРДОННІ РІЧКИ

- річки, що течуть уздовж кордонів територій суміж. держав або перетинають ці кордони. Особливості визначення кордону на П. р. та порядок пересування по них встановлюються відповідно до внутр. зак-ва країн і/або за погодженням суміж. держав. Заг. засади регулювання питань встановлення держ. кордону на природ, вод. перешкодах визначено Законом «Про державний кордон України» (1991). Відповідно до ст. З цього Закону державний кордон України, якщо інше не передбачено міжнар. договорами України, встановлюється: на суднопл. річках — по середині головного фарватеру або тальвегу річки; на несуднопл. річках (ручаях) — по їх середині або по середині головного рукава річки. Для дотримання закріпленого зак-вом прикордонного режиму на держ. кордоні України вздовж берегів П. р. встановлюються прикордонна смуга або контрольовані прикорд. райони, до яких можуть бути включені частини вод П. р. та розташовані в цих водах острови (ст. 22). Контроль за пересуванням по берегу і льоду П. р. здійснюється Держ. прикорд. службою України. Оскільки під впливом таких природ, факторів, як відхилення русел П. р., зміна рівня вод чи конфігурації берегів, визначена по річці лінія кордону може зміщуватися, Законом України передбачено, що держ. кордон, який проходить по річці (ручаю), не переміщується як при зміні обрису її берегів або рівня води, так і при відхиленні русла річки (ручаю) у той чи ін. бік. У деяких випадках д-ви, на підставі спільних договорів, можуть встановлювати на П. р. т. з. рухомі кордони. Це означає, що проходження лінії кордону на суднопл. річках змінюється відповідно до природ, зміни середини їх головного фарватеру, а на несуднопл. річках — одночасно з переміщенням їх середини, спричиненим природ, змінами конфігурації берегів цих річок. Зак-вом України встановлення рухомих кордонів не передбачено. Питання судноплавства, використання природ, ресурсів П. p., буд-во мостів, загат, дамб, ін. гідротех. споруд та їх експлуатація регулюються угодами між д-вами. Прибережні д-ви не повинні використовувати води П. p., які проходять через їх територію, щоб не завдати шкоди ін. д-вам або щоб не перешкоджати сусід, д-ві належ, чином користуватися тією частиною річки, яка знаходиться на її території. Режим П. р. слід відрізняти від режиму міжнародних рік.

Літ.: Курс междунар. права, т. 3. М., 1967; Клименко Б. М. Гос. территория. М., 1974; Черкес М. Ю. Міжнар. право. К, 2001.

О. В. Бакаев.

 

Схожі за змістом слова та фрази