Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Я arrow ЯДЕРНЕ ПРАВО
   

ЯДЕРНЕ ПРАВО

— система прав, норм, якими регулюються відносини, пов'язані з використанням ядер, енергії, ядер, об'єктів (установок), джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) у різних сферах життєдіяльності, а також відносини, спрямовані на забезпечення радіац. безпеки, захист життя і здоров'я гр-н від впливу іонізуючого випромінювання, охорону навкол. природ, середовища від радіоакт. забруднення.

Виникнення, формування і розвиток Я. п. як галузі тісно пов'язані із законод. виділенням діяльності в сфері використання ядер, енергії. Ця діяльність включає такі напрями: проектування, спорудження, введення в експлуатацію та зняття з експлуатації ядер, установок, ДІВ; виконання робіт і надання послуг, які впливають на безпеку під час використання ядер, енергії; поводження з ядер, матеріалами та ДІВ, зокрема, під час розвідки та видобування корисних копалин; проведення наук, досліджень з використанням ядер, установок, ДІВ, ядер, матеріалів; управління у сфері використання ядер, енергії; держ. регулювання безпеки під час використання останньої; фіз. захист ядер, установок і матеріалів; держ. облік ядер, матеріалів і ДІВ; держ. контроль за радіац. обстановкою на тер. України; міжнар. співробітництво та забезпечення додержання міжнар. зобов'язань нашої д-ви у сфері використання ядер, енергії. Ядерне зак-во як зовн. форма Я. п. становить сукупність нормат.-прав. актів різної юрид. сили. Стрижневим для цих актів є Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (1995).

Під системою Я. п. слід розуміти поділ його норм за окр. ядерно-правовими інститутами відповідно до особливостей ядер, відносин, які регулюються цими нормами. Найважливіший інститут у системі Я. п. — інститут забезпечення радіаційної безпеки. Крім галузі права, Я. п. є також галуззю юрид. науки і навч. дисципліною.

Літ.: Междунар. атом, право. М, 1987; Балюк Г. І. Ядер, право України: стан і перспективи розвитку (прав, аспекти радіоекології). К., 1996.

Г. І. Балюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази