Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОВТОРНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ
   

ПОВТОРНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ

- вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статею або частиною статті Особливої частини КК України. Згідно з ч. З ст. 32 КК вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями Кодексу, визнається повторним лише у випадках, зазначених в Особливій частині КК. Повторність враховується при кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні питання щодо можливості звільнення від крим. відповідальності та покарання у випадках, передбачених КК (ст. 35). За П. з. можливе різночасне вчинення особою неодноразових, тобто двох і більше самост. одиничних злочинів. П. з. відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним злочинним наміром (ч. 2 ст. 32). Для П. з. не має значення форма співучасті й те, яку роль виконував винний у вчиненні злочинів і чи вчинив він у першому та наст, випадках закінчений чи незакін. злочин. Але коли винний вчинив спочатку підготовчі дії або дії, безпосередню спрямовані на скоєння злочину, а потім наст, діями довів цей злочин до кінця, П. з. відсутня. Тут попередні стадії скоєння злочину не мають самост. значення і поглинаються складом закінченого злочину. Для П. з. також не має значення, чи було особу засуджено за раніше вчинений злочин. Водночас П. з., пов'язана із засудженням за раніше вчинений злочин, утворює ін. самост. вид множинності злочинів, який має назву рецидив злочинів (ст. 34). П. з. відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від крим. відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей час було погашено або знято (ч. 4 ст. 32). КК визнає повторність тотожних злочинів, тобто таких, що містять ознаки одних і тих же складів злочинів. Саме вона визнається законодавцем як обтяжуюча (кваліфікуюча) обставина, ознака злочину, тобто визначає його кваліфікацію за більш суворою частиною статті Особливої частини КК. Лише в деяких випадках, спеціально передбачених в Особливій частині, визнається повторність однорід. злочинів. Не виключається також можливість повторності різнорід. злочинів (заг. повторність), але КК не передбачає такий вид повторності. Повторність однорід. злочинів утворює сукупність злочинів (ч. 1 ст. 33), тому кожний з цих злочинів підлягає са мост. кваліфікації. Другий і наст, злочини цієї сукупності кваліфікуються як повторні. Вчинення тотожного злочину повторно є однією з обставин, які обтяжують покарання (п. 1 ч. 1 ст. 67). Суд має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати зазначену обставину (вчинення злочину особою повторно) такою, що обтяжує покарання, навівши мотиви свого рішення у вироку (ч. 2 ст. 67). Коли вчинення злочину особою повторно передбачено у статті Особливої частини КК як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує (ч. 4 ст. 67).

В. П. Тихий.

 

Схожі за змістом слова та фрази