Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОСАДА
   

ПОСАДА

— первинна структурна одиниця держ. органу та його апарату, підприємства, установи чи організації з відповід. служб, повноваженнями та обов'язками. В Україні існують переліки назв П. (номенклатура). Перелік затверджує відповід. орган (організація), що має підпорядковані йому підприємства, установи і організації. Штатні розклади відповід. органів, підприємств, установ та організацій складаються з урахуванням цієї номенклатури. П. створюються і ліквідуються в адм. порядку. Конкр. обов'язки та права (обсяг повноважень) працівників, які обіймають відповідні П., визначаються на основі кваліфікац. характеристик і мають відображатися у посадових положеннях та інструкціях. Заміщення П. здійснюється шляхом призначення, обрання чи затвердження працівника на відповідну П. Для цього видається відповід. наказ або розпорядження керівника органу, підприємства, установи чи організації з додержанням вимог КЗпП України. У наказі або розпорядженні має бути повністю і точно вказана П., яка заміщується конкр. працівником. Обрання на П. пов'язане з прийняттям колект. рішення відповід. колект. органом. Так, Голову ВР України та його заступників відповідно до ст. 88 Конституції України обирають нар. депутати України. Обираються на П. також голова, секретар сільс, селищ., міської ради, голова районної, обласної ради, його заступники (ст. 23 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» 1997, з наст, змінами і доп.), члени викон. органу акц. т-ва, т-ва з обмеженою відповідальністю (ст. 41, 59 Закону України «Про господарські товариства» 1991, з наст, змінами і доп.) тощо. У деяких випадках передбачено затвердження обраного на П. працівника. Напр., за Статутом НАН України обраний на П. завідувача відділу науково-дослідного ін-ту працівник підлягає затвердженню Президією НАН. Відповідно до Закону України «Про державну службу» (1993) встановлено сім категорій П. державних службовців.

П. обумовлює коло функц. діяльності працівника та його службовий статус. Вона також передбачає відповідну винагороду тому, хто її займає. Зміна П. працівником чи звільнення його з П. допускається тільки з додержанням вимог, передбачених КЗпП України. Див. також Посадова особа.

Літ.: Лазарев Б. М. Гос. служба. М., 1993; Сурилов Ю. Н. Служеб. право. М., 1996; Прокопенко В. 1. Труд, право України. X., 1998.

Д. О. Карпенко, В. Л. Коваленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази