Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АКТИ СЛІДЧІ
   

АКТИ СЛІДЧІ

— передбачені крим.-процес, законодавством форми фіксації прийнятих слідчим рішень чи здійснених ним дій під час порушення та розслідування крим. справи. За своїм змістом А. с. поділяються на кілька груп. До першої з них належать постанови. Постанова — це акт слідчого щодо прийнятого ним рішення з правових і процес, питань, які виникають у ході розслідування справи. Характерними ознаками цього А. с. є те, що він виражає владне веління держ. органу (слідчого), веде до виникнення зміни або припинення крим.-процес, відносин, підтверджує наявність або відсутність крим.-правових (матеріальних) відносини. Крим.-процес, закон передбачає можливість прийняття слідчим таких постанов: про порушення крим. справи, відмову в порушенні, її зупинення чи закриття; про затримання підозрюваного; про притягнення особи до відповідальності як обвинуваченого; про обрання запобіжного заходу обвинуваченому (як виняток — підозрюваному); про накладення арешту на майно обвинуваченого чи підозрюваного; про відсторонення обвинуваченого (посад, особи) від посади; про застосування приводу (свідка, потерпілого, обвинуваченого); про проведення окр. слідчих дій (затримання, обшуку, виїмки документів та пошт.-телегр. кореспонденції, ексгумацію трупа, проведення експертизи, вилучення чи відібрання зразків, необхідних для експерт, дослідження). Прийняті відповідно до закону постанови слідчого набувають сили відразу після їх підписання і є обов'язковими для виконання усіма установами, підприємствами, організаціями, посад, особами і гр-нами. Проте ряд постанов слідчого (про проведення обшуку, затримання підозрюваного, взяття під варту, відсторонення обвинуваченого від посади, виїмку документів, що становлять держ. таємницю, про призначення суд.-мед. чи суд.-психіа тр, експертизи обвинуваченому у відповідному мед. закладі) вимагають санкції прокурора або його заступника.

Конституція України передбачає, що існуючий порядок арешту, тримання під вартою і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також порядок проведення огляду та обшуку житла або ін. володіння особи може зберігатися лише протягом 5 років після набуття нею чинності (п. 13 «Перехідних положень»). Надалі ці питання вирішуватимуться судом (ст. 29, ЗО Конституції). Ряд постанов та ін. процесуальних актів слідчого для набуття ними чинності потребують затвердження прокурором. До таких, зокрема, належать постанови: про ексгумацію трупа (ст. 192 КПК України); про призначення обвинуваченому та його захисникові строку для ознайомлення з матеріалами справи, якщо вони явно намагаються зволікати з її закінченням (ст. 218); про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примус, заходів мед. характеру (ст. 418); обвинувальний висновок (ст. 229).

Згода прокурора потрібна для винесення постанов про: закриття крим. справи через зміну обстановки (ст. 7); притягнення особи до адм. відповідальності (ст. Iі); передачу матеріалів справи на розгляд товариського суду (ст. 8); передачу особи на поруки громад, орг-ції або труд, колективу (ст. 10); передачу матеріалів справи до суду для застосування до неповнолітнього примус, заходів вихов. характеру (ст. 9, 232'); скасування або зміну запобіж. заходу, обраного судом, прокурором або за санкцією чи вказівкою прокурора (ст. 165). У постанові зазначається місце і час її складання, посада особи, що виносить постанову, її прізвище, справа, в якій провадиться слідство, і обгрунтування прийнятого рішення, а також норма закону, на підставі якого воно прийняте.

Другу групу А. с. становлять протоколи слідчих та ін. процесуальних дій слідчого. Протокол — це процесуальний документ про слідчу та ін. процесуальну дію, в якому фіксується її хід та результати. Крим.-процес, законодавство передбачає заг. вимоги до змісту протоколів (ст. 85). Ним же встановлені й види протоколів слідчих дій. Це, зокрема, протоколи: затримання підозрюваного; допитів підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка, експерта; очної ставки; впізнання; обшуку; виїмки; накладення арешту на майно; огляду; відтворення обстановки та обставин події; вилучення (відібрання) зразків для порівн. дослідження. Особливістю цих А. с. є те, що в них закріплюються відомості про доказові факти в крим. справі. Протоколи ін. процесуальних дій слідчого, як правило, фіксують реалізацію права учасників крим. процесу. До них, зокрема, належать протоколи про: прийняття усної заяви чи повідомлення про скоєний злочин; явку з повинною; пред'явлення обвинуваченому матеріалів експертизи; оголошення кожному учасникові процесу про закінчення поперед, слідства та пред'явлення матеріалів справи для ознайомлення. Третю групу А. с. становлять такі процес, акти, в яких слідчий вважає за необхідне повідомити конкр. організацію, орган чи посад, особу про певні юридично значущі обставини, що вимагають їхніх дій. До таких актів належать: подання слідчого, письм. заперечення на вказівки прокурора, письм. доручення чи вказівки про проведення окр. процес, дій, вимога про надіслання (передачу) певного документа тощо. Крим.-процес, зак-вом України передбачено необхідні реквізити А. с. Своїм змістом і оформленням вони мають бути зрозумілими, стислими і чітко викладеними. В. Т. Hop.

 

Схожі за змістом слова та фрази