Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
   

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

(AT) - вид госп. т-ва, статутний фонд якого поділений на визначену кількість акцій рівної номін. вартості. Засновниками АТ можуть бути юрид. та фіз. особи. На відміну від ін. видів госп. товариств АТ діє лише на підставі свого статуту. Залежно від способу розповсюдження акцій АТ поділяються на відкриті і закриті. Акції відкритого АТ розповсюджуються шляхом відкритої передплати та ку-півлі-продажу. Самі засновники т-ва зобов'язані мати акцій на суму не менше 25 % статутного фонду строком не менше 2 років. Відкрите АТ вважається незаснованим, якщо протягом оголошеного терміну передплати не вдалося реалізувати 60 % акцій. До дня скликання устан. зборів передплатники повинні внести не менше 30 % номін. вартості акцій. Акції закритого АТ розподіляються між засновниками і не можуть ні розповсюджуватися шляхом відкритої передплати, ні вільно купуватися і продаватися. До дня скликання устан. зборів засновники закритого АТ повинні внести не менше 50 % номін. вартості акцій. Акції можуть бути придбані й особами, котрі не є акціонерами (якщо інше не передбачене статутом АТ), -на підставі договору з власником акцій за ціною, яка визначається сторонами. Найвищий орган АТ — заг. збори акціонерів. Проводяться, як правило, раз на рік. У них мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і класу придбаних ними акцій. Голосування проводиться за принципом: 1 акція — 1 голос. У статуті АТ може бути встановлена мінім, кількість акцій, яка надає право голосу, або обмеження кількості голосів, що їх одержує один акціонер. Викон. орган — правління, роботою якого керує його голова. Для контролю за роботою правління в АТ може створюватися спостережна рада. Контроль за фін.-госп. діяльністю правління здійснює ревіз. комісія, що обирається 3 числа акціонерів. А. Л. Салатко.

 

Схожі за змістом слова та фрази