Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТЕРОРИЗМ
   

ТЕРОРИЗМ

(франц. terrorisme, від лат. terror — страх, жах) — політика і практика терору, крим.-прав, явище. Термін «тероризм» споріднений з поняттями «терористичний акт», «терористична діяльність». Зазвичай не має тотального, мас. характеру. Здійснюється екстреміст, групою чи орг-цією [Ірландська респ. армія (ІРА), Курдська робіт, партія, «Тигри визволення Таміл Іламу» (Шрі-Ланка), «Хамас», «Хезболла» (Бл. Схід), «ЕТА» (баскська «Euskadi ta Askatasuna» — «Країна басків і свобода»; Іспанія, Франція), «Аль-Каїда» (міжнар. орг-ція іслам, екстремістів) та ін.], а інколи навіть однією особою. Згідно з Законом України «Про боротьбу з тероризмом» (2003) під Т. розуміється суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення ін. посягань на життя чи здоров'я невинних людей або погрози вчинення злочин, дій з метою досягнення злочин, цілей. За спрямованістю та масштабами розрізняють Т. внутрішній і Т. міжнародний. Закон «Про боротьбу з тероризмом» визначає міжнародний Т. як здійснювані у світовому чи регіон, масштабі терорист, орг-ціями, групами, в т. ч. за підтримки держ. органів окремих держав, з метою досягнення певних цілей суспільно небезпечні насильн. діяння, пов'язані з викраденням, захопленням, убивством ні в чому не винних людей чи загрозою їх життю і здоров'ю, зруйнуванням чи загрозою зруйнування важливих госп. об'єктів, систем життєзабезпечення, комунікацій, застосуванням чи загрозою застосування ядерної, хім., біол. та ін. зброї масового ураження (ст. 1).

Законом виділяється також технологічний Т. — злочини, що вчиняються з терорист, метою із застосуванням ядерної, хім., бак-теоріол. (біологічної) та ін. зброї масового ураження або її компонентів, ін. шкідливих для здоров'я людей речовин, засобів електромагніт, дії, комп'ютер, систем і комунікац. мереж, включаючи захоплення, виведення з ладу і руйнування потенційно небезпеч. об'єктів, які прямо чи опосередковано створили або загрожують створити небезпеку надзв. ситуації внаслідок цих дій і становлять небезпеку для персоналу, населення та довкілля, створюють умови для аварій і катастроф техноген. характеру. Заг. рисами різних видів Т. є те, що вони відображають прихильність його ініціаторів до крайніх поглядів та акцій (екстремізм). Терорист, акції є спланованими і, як правило, спрямовані на залякування якомога більшої кількості людей, спричиняють тяжкі наслідки або створюють загрозу спричинення таких наслідків. Метою вказаних акцій є нав'язування тим чи ін. суб'єктам певної лінії поведінки. Останніми десятиліттями Т. набув міжнар. поширення, став проблемою глобального характеру.

На б-бу з Т. спрямовані численні багатостор. конвенції та ін. міжнар. док-ти. Серед них — Декларація ООН про заходи по ліквідації міжнародного тероризму 1994; ряд конвенцій [про б-бу з фінансуванням Т. 1999; про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнар. захистом, у т. ч. міжнар. дипломатичних агентів, 1973; про б-бу із захопленням заручників 1979; про фіз. захист ядер, матеріалу 1980; про б-бу з бомбовим Т. 1997 (Україна приєдналася до цієї конвенції 29.XI 2001)], Європ. конвенція про б-бу з Т. 1977 (ратиф. Україною згідно із Законом від 17.1 2002), Договір про співробітництво держав — учасниць СНД у б-бі з Т. 1999 та ін.

Рішенням Ради глав держав СНД від 21.VI 2000 затверджено Програму держав — учасниць СНД по боротьбі з міжнародним тероризмом та ін. проявами екстремізму на період до 2003, а відповідно до Декларації та плану дій Міжнародної регіональної конференції щодо спільної боротьби проти тероризму (Варшава, 6.XI 2001) — з урахуванням наявних в Україні загроз і чинників виникнення Т. КМ України 14.XII 2001 затвердив Програму реалізації положень Варшавської конференції щодо спільної боротьби проти тероризму. Законами України від 4.Х 2001 ратифіковано Рішення про створе ння Антитерористичного центру держав — учасниць СНД і Рішення про Антитерористичний центр держав — учасниць СНД від 21.VI 2000, а також Рішення про фінансове забезпечення Антитерористичного центру держав — учасниць СНД від 1.ХІІ 2000. Визначення Т. у міжнар. актах дається по-різному. Так, згідно з Договором про співробітництво держав — учасниць СНД у боротьбі з тероризмом (ст. 1), Т. — це кримінально каране діяння, вчинене з метою порушення громад, безпеки, здійснення впливу на прийняття органами влади рішень, залякування населення, що виявляється у вигляді: насильства чи погрози його застосування щодо фіз. або юрид. осіб; знищення (пошкодження) чи погрози знищення (пошкодження) майна та ін. матеріальних об'єктів, що створює небезпеку загибелі людей; заподіяння значної матеріальної шкоди або настання інших суспільно небезпеч. наслідків; замаху на життя держ. чи громад, діяча, вчиненого для припинення його держ. чи ін. політичної діяльності або з помсти за таку діяльність; нападу на представника іноз. д-ви чи співробітника міжнар. організації, що користується міжнар. захистом, а також на служб, приміщення або трансп. засоби осіб, які користуються міжнар. захистом; ін. діянь, що підпадають під поняття «терористичні» відповідно до нац. зак-ва, а також ін. загальновизнаних міжнар.-прав. актів, спрямованих на б-бу з Т.

Згідно зі ст. 2 Конвенції про б-бу з бомбовим Т., будь-яка особа вчиняє акт бомбового Т., якщо вона незаконно й умисно доставляє, розміщує, приводить у дію або підриває вибуховий чи ін. смертоносний пристрій у межах місць громад, користування, держ. або уряд, об'єкта, об'єкта системи громад, тр-ту чи об'єкта інфраструктури або таким чином, що це спрямовано проти них: з наміром заподіяти смерть або серйозне каліцтво; з умислом вчинити значне руйнування такого місця, об'єкта чи системи, яке завдає або може завдати великих екон. збитків. Європ. конвенція про б-бу з Т. до терористичних актів відносить: а) правопорушення, що підпадає під дію Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970; б) правопорушення, що підпадає під дію Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, 1971; в) серйозне правопорушення, вчинене шляхом посягання на життя, фізичну недоторканність або свободу осіб, які мають міжнар. захист, зокрема дип. агентів; г) правопорушення, вчинене шляхом викрадення, захоплення заручників або серйозного незакон. затримання; д) правопорушення, вчинене шляхом застосування бомб, фанат, ракет, автоматичної вогнеп. зброї або листів чи пакетів із закладкою вибух, пристрою та ін., якщо таке застосування створює небезпеку для осіб; е) замах на вчинення будь-якого з наведених вище правопорушень або участь як спільника особи, яка вчиняє або намагається вчинити таке правопорушення.

У крим. праві України Т. як поняття не вживається. Ст. 258 КК України передбачає відповідальність за терорист, акт, під яким розуміється застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи ін. дій, що створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майн. шкоди чи настання ін. тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення фомад. безпеки, залякування населення, провокації воєн, конфлікту, міжнар. ускладнення або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами держ. влади чи органами місцевого самоврядування, служб, особами цих органів, об'єднаннями ф-н, юрид. особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи ін. поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою. Такі дії караються позбавленням волі на сфок від 5 до 10 років, а за обтяжуючих обставин, якими визнається вчинення цих дій повторно або за поперед, змовою групою осіб, або якщо вони призвели до заподіяння значної майн. шкоди чи ін. тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258), — на строк від 7 до 12 років. Терорист, акт за особливо обтяжуючих обставин, якщо він призвів до загибелі людини (ч. З ст. 258), карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довіч. ув'язненням. Отже, КК України під терористичними розуміє акти, які здійснюються згідно з тактикою не-вибіркового насильства. Насильство щодо конкр. осіб, поєднане з їх залякуванням, кваліфікується як відповід. злочин проти життя та здоров'я особи, проти власності, проти правосуддя тощо.

Крім того, КК України передбачає відповідальність за деякі ін. злочини, котрі фактично є підготовкою до Т., пособництвом Т. або власне Т. у широкому розумінні, що випливає з названих вище міжнар. актів. Зокрема, ч. 4 ст. 258 передбачає відповідальність за утворення терорист, групи чи терорист, орг-ції, керівництво такою групою чи орг-цією або участь у ній, матеріальне, орг. чи ін. сприяння утворенню або діяльності терорист, фупи чи терорист, орг-ції; ст. 112 — за посягання на життя держ. чи громад. діяча; ст. 113 — за диверсію; ст. 147 і 349 — за захоплення заручників; ст. 259 — за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці гр-н, знищення чи пошкодження об'єктів власності; ст. 266 — за погрозу вчинити викрадання або використати радіоакт. матеріали; ст. 278 — за угон або захоплення залізнич. рухомого складу, повітр., мор. чи річк. судна; ст. 280 — за примушування працівника тр-ту до невиконання своїх служб, обов'язків; ст. 392 — за тероризування у випр. установах засуджених; ст. 443 — за посягання на життя представника іноз. д-ви; ст. 444 — за напад на служб, або жилі приміщення осіб, які мають міжнар. захист, а також викрадення або позбавлення волі цих осіб з метою впливу на характер їхньої діяльності або на діяльність держав чи організацій, які вони представляють, або з метою провокації війни чи міжнар. ускладнень. До Т. іноді відносять ще піратство, бандитизм, незаконне використання ядер, матеріалів тощо. Отже, за існуючої невизначеності в міжнар. док-тах, у нац. кримінальному та ін. зак-ві поняття «тероризм» слід розглядати в широкому і вузькому розумінні. Відмежовувати терорист, акт, передбачений ст. 258 КК України, від суміж. злочинів потрібно насамперед за об'єктом і метою посягання. Законом України «Про боротьбу з тероризмом» визначені opr. основи цієї б-би, порядок проведення антитерорист. операцій, відшкодування шкоди, заподіяної терорист, актом, і соціальної реабілітації осіб, які постраждали від нього, основи прав, і соціального захисту осіб, які беруть участь у б-бі з Т., підстави відповідальності за участь у терорист, діяльності; врегульовано питання міжнар. співробітництва України у сфері б-би з Т., контролю і нагляду за законністю здійснення б-би з Т.

Літ.: Terrorism & Political Violance: Limits & Possibilities of Legal Control. N.Y., 1993; Замковой В. И., Ильчиков М. 3. Терроризм - глобальная проблема современности. М., 1996; Ємельянов В. П. Злочини терорист, спрямованості. X., 1997; Terrorism and International Law. London, 1997; Gueniftey P. La politique de la terreur. Essai sur la violence rtvolutionnaire, 1789—1794. Paris, 2000; Essential Readings on Political Terrorism: Analyses of Problems and Prospects for the 21st Century. N.Y., 2002; Encyclopedia of World Terrorism: 1996-2002. N.Y., 2003.

M. І. Хавронюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази