Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
   

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 1) Постійно діючий колег, орган, що утворюється у госп. т-ві, на ко-лект. сільськогосп. підприємстві, в банк установі, біржі, кооперативі, спожив, спілці, громад, орг-ції тощо для контролю за фін.-госп. діяльністю їх викон. органу (правління, дирекції, голови, директора тощо). Обирається або призначається на певний строк (як правило, не менше року) в кількості не менше трьох осіб, які виконують свої обов'язки на пост, основі або громад, засадах. Очолюється головою, який обирається на цю посаду таємним або відкритим голосуванням зі складу Р. к. Членами комісії не можуть бути члени викон. органу та ін. посад, особи даного підприємства, т-ва, організації або установи. Кількісний склад, функції, компетенція та порядок роботи Р. к. визначаються окр. нормами зак-ва, статутами, положеннями та ін. внутр. актами відповід. підприємства, т-ва, організації, установи, спілки тощо. Напр., відповідно до ст. 49 Закону України «Про господарські товариства» (1991) перевірки фін.-госп. діяльності правління акц. т-ва проводяться Р. к. за дорученням заг. зборів, ради (спостереж. ради), з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють сукупно понад 10 відсотками голосів. Р. к. повинні бути подані всі мат-ли, бух. або ін. док-ти та особисті пояснення служб, осіб на її вимогу. Про результати проведених перевірок Р. к. доповідає заг. зборам акц. т-ва або його раді (спостереж. раді). Члени комісії мають право брати участь у засіданнях правління. Р. к. повинна складати висновок по річ. звітах та балансу; без такого висновку заг. збори акціонерів не мають права затверджувати баланс. Комісія зобов'язана вимагати поза-черг. скликання заг. зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам т-ва або виявлення зловживань, вчинених посад, особами. Зак-вом і статут, док-тами встановлені певні особливості утворення та функціонування Р. к. товариства з обмеженою відповідальністю, банк, установи, товар, і фонд, біржі, спожив, спілки, об'єднання гр-н та ін. В кін. 70-х — на поч. 90-х рр. 20 ст. у сфері с. г. важливу роль відігравала Р. к. колгоспу як пост, орган контролю за госп. і фін. діяльністю правління та служб, осіб колект. г-ва, що був передбачений ст. 54 і 55 Примір. статуту колгоспу (1969). Комісія відкритим голосуванням обиралась заг. зборами колгоспників строком на 3 роки і очолювалася головою, який таєм. або відкритим голосуванням обирався Р. к. з її складу. У своїй роботі комісія керувалася статутом колгоспу і чинним зак-вом, була підзвітна заг. зборам і щороку проводила не менше двох ревізій госп.-фін. діяльності колгоспу, періодично перевіряла госп. діяльність бригад та ін. вироб. підрозділів і давала висновок щодо річ. звіту колгоспу. Акти ревізій підлягали затвердженню заг. зборами колгоспу. Пропозиції і рекомендації Р. к. підлягали розгляду на чергових заг. зборах, а внесені до правління колгоспу — протягом десяти днів. Голова і члени Р. к., що не виправдали довіри колгоспників, могли бути відкликані достроково за рішенням заг. зборів колгоспників або зборів уповноважених.

2) Тимчас. колег, орган контролю, утворений для разових перевірок фін.-госп. діяльності підприємств, організацій, установ, закладів тощо. Деякі спец, уповноважені органи (напр., держ. контр.-ревіз. служба) у випадках, передбач, законом, можуть призначати Р. к. для ревізій будь-яких організацій чи установ.

3) У Рад. Союзі за Конституцією СРСР 1977 (ст. 125) та конституціями союз, і авт. республік (ст. 112 Конституції УРСР 1978) орган, який призначала Верховна Рада СРСР та ВР союз, і авт. республік, якщо визнавали за необхідне, з будь-якого питання, віднесеного відповідно до відання СРСР, союз, або авт. республіки. Всі держ. і громад, органи, організації та служб, особи зобов'язані були виконувати вимоги Р. к. і подавати їй необхідні мат-ли та док-ти.

4) У деяких країнах — колег, органи фін. контролю, які утворювались при органах місц. самоврядування з метою контролю за оптим. використанням місц. бюджетів.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази