Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОДНООСІБНЕ СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
   

ОДНООСІБНЕ СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

- за ЗК УСРР 1922 трудове землероб, г-во (двір), сімейно-трудове об'єднання осіб, засноване на власній праці без залучення найманих працівників з метою спільного ведення с. г. Членами цього г-ва були всі наявні його учасники, в т. ч. неповнолітні та престарілі, а також ті, хто тимчасово вибув на труд, заробітки, але не вийшов з нього відповідно до визначеного законом порядку. Допускалося, щоб двір складався з однієї особи, незалежно від статі. Кожне О. с. г. реєструвалося у подвірних списках сільс. ради, яка фіксувала також усі зміни, що відбувалися у його складі. Склад двору міг збільшуватися, якщо народжувалася дитина, укладався шлюб, входив до сім'ї приймак, а також зменшуватися при виході з нього його учасників, їх смерті. Право на землю, що була в труд, користуванні г-ва, споруди, сільськогосп. інвентар належало всім членам двору в повному його складі, незалежно від статі й віку. Особи, які ставали членами двору внаслідок укладання шлюбу або входження до нього приймаком, набували права користування землею та майном, що знаходилися у труд, користуванні О. с. г., на заг. підставах. Особи, які виходили з О. с. г. з тих чи ін. причин, теж на заг. підставах втрачали аналогічне право на користування землею двору.

Представником г-ва у госп. справах був його голова (домогосподар). У разі недобросовісного ведення г-ва за заявою його членів і висновком сільради, постановою волосного виконкому він міг бути замінений ін. особою з членів двору.

Майно г-ва не могло стягуватися у рахунок покриття власних боргів окр. його членів (у т. ч. його голови). Допускався розподіл майна і зем. ділянок О. с. г. між його членами, які досягли 18-річного віку. Особи, які не брали участі у веденні г-ва упродовж строку, більшого за 2 сівозміни підряд, а також своєю працею чи коштами, позбавлялися права вимагати розподілу землі г-ва та його майна. Зем. ділянка підлягала розподілу лише у випадку створення нового землероб, г-ва, в ін. випадках відбувався тільки розподіл майна заг. користування. Майно особистого користування, придбане окр. членами двору за власні кошти, а також майно, шо визнавалося особистим за місц. звичаями, розподілу не підлягало. О. с. г. повинно було виконувати всі зобов'язання, що покладалися на нього д-вою, тобто виконувати договори щодо поставок д-ві продуктів с. г., сплачувати сільськогосп. податки тощо.

О. с. г. припинили своє існування у результаті колективізації, яка призвела до об'єднання одноосіб. господарств у колгоспи або їх ліквідації.

Т. П. Проценко.

 

Схожі за змістом слова та фрази