Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ НАРОДІВ РОСІЇ 1917
   

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ НАРОДІВ РОСІЇ 1917

-акт конст. характеру, підписаний 2(15).XI 1917 від імені Рос. Республіки нар. комісаром у справах національностей Й. В. Джугашвілі (Сталіним) і головою РНК В. І. Улья-новим (Леніним) та опубл. З.ХІ у газ. «Правда». Був програм, док-том більшов. партії з нац. питання. Посилаючись на волю 1-го і 2-го З'їздів рад роб. і солд. депутатів, більш, уряд Росії проголосив основою своєї діяльності: рівність і суверенність народів Росії; право народів на вільне самоврядування аж до відокремлення та утворення самост. д-ви; скасування всіх та всіляких нац. і нац.-реліг. привілеїв та обмежень; вільний розвиток національних меншин та етн. груп, які населяють Росію.

Д. п. н. Р. 1917 сприяла зростанню нац. свідомості народів. 3(16).ХІІ 1917 РНК Рос. Республіки заявив про визнання за укр. народом права на самовизначення та утворення Укр. Республіки.

Крім УНР, на території колишньої Російської імперії виникли такі небільшовицькі держ. утворення, як Хівинське ханство, Бухарський емірат, Кубанський крайовий уряд, татарсько-башкирська автономія Ідель-Урал-Штати, або Урало-Волзькі Штати, Закавказький комісаріат, Горська республіка, Республіка Бессарабії, Кримськотатарський національний уряд, Донська громадянська рада, Кокандська автономія, Алашська автономія, Тимчасовий Терсько-Дагестанський уряд, Тимчасовий уряд автономії Сибіру, Уральський військовий уряд, Закавказький сейм, Білоруська народна республіка та Закавказька демократична федеративна республіка.

Створювали свої «держави» і більшовики: Донецько-Криворізька, Одеська, Ставропольська, Донська, Кубанська, Амурська радянські республіки, Бакинська комуна і Радянська республіка Тавриди. Тобто на уламках Рос. імперії виникали, зникали і продовжували існувати десятки держ. утворень. У грудні 1917 Рад. уряд формально визнав право на відокремлення України, Фінляндії і Турецької Вірменії, у серпні 1918 відмовився від договорів про поділ Польщі, у грудні 1918 визнав незалежність Литви, Латвії та Естонії, у січні 1919 — Білорусі. Про свою незалежність заявили уряд Всевеликого війська Донського, Грузинська демократична республіка, Західносибірський комісаріат та Республіка горців Північного Кавказу, у червні — Вірменська республіка, Азербайджанська республіка, Тимчасовий Сибірський уряд, у липні — Тимчасовий виконавчий комітет Закаспійської області, Північнокавказька радянська республіка, у серпні - Верховне управління Північної області, Уральський тимчасовий уряд, Доно-Кавказький союз, у вересні — Тимчасовий уряд Північної області, Уфимська директорія, у жовтні — Трудова комуна німців Поволжя, у листопаді — Естонська республіка, Латвійська республіка, Литовська республіка, Омський уряд, Естляндська трудова комуна, Туркестанська радянська федеративна республіка. Абсолютна більшість цих держ. утворень невдовзі припинили своє існування. У той же час виникла низка нових держ. утворень, переважно рад. типу: Карельська трудова комуна, Латвійська, Литовська, Литовсько-Білоруська, Бессарабська, Муганська, Кримська, Терська, Вірменська, Нахічеванська, Азербайджанська, Хорезмська, Бухарська, Туркестанська, Татарська соціалістичні радянські республіки, Калмицька, Чуваська, Марійська, Волзька автономні області, Башкирська, Горська, Киргизька автономні соціалістичні республіки, Далекосхідна республіка, Біломорська Карелія, Російська Північно-Західна область, Північно-Західна Кавказька демократична республіка, Автономна Сюнікська республіка, Олонець-кий уряд та ін.

Усього після проголошення Д. п. н. Р. 1917 на тер. кол. імперії протягом 1918—20 виникло 86 незалежних республік, авт. утворень, урядів різних режимів. Більшість з них проіснувала від 1 до 12 місяців. Одні були ліквідовані силою, інші розчинились у складі більших утворень, треті зникли разом з поразкою того чи ін. режиму. Літ.: Декларація прав народів Росії. В кн.: Укр. РСР на міжнар. арені. 36. док-тів (1917-1923 pp.). К., 1966; Мироненко О. М. Право на самовизначення націй у гаслах більшовиків після Жовт. революції 1917 р. В кн.: Мала енциклопедія етнодержавознавства. К., 1996.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази