Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow економіч-електром arrow ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
   

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

- економічні результати і народногосподарська доцільність капітальних вкладень. Визначають співвідношенням екон. ефекту і витрат. У плануванні та проектуванні визначають абсолютну Е. е. к. в. як відношення екон. ефекту до обсягу капітальних вкладень. Для вибору варіантів розв'язання госп. або тех. завдань застосовують порівняльну Е.е.к.в., яка показує, на скільки один варіант ефективніший за інший. Абсолютну Е. е. к. в. (віддачу) в масштабах нар. г-ва та його галузей визначають як відношення абсолютного приросту національного доходу (чистої продукції) ?Д до обсягу капітальних вкладень К, а в масштабах підприємств і виробничих об'єднань (де чиста продукція поки що не обчислюється) - як відношення абсолютного приросту прибутку ?П до обсягу капітальних вкладень К, тобто

Економічна ефективність капітальних вкладень

Обчислюють і обернене відношення - строк окупності капітальних вкладень Т, тобто

Економічна ефективність капітальних вкладень

Показником порівняльної Е. е. к. в. є мінімум зведених витрат. Зведені витрати за кожним варіантом капітальних вкладень являють собою суму поточних витрат (собівартості) С і капітальних вкладень К, зведених до однакової розмірності за часом відповідно до нормативного коеф. ефективності ЕН або нормативного строку окупності ТН, тобто С + ЕНК =мінімум або К + ТНС = мінімум. Наведену систему розрахунків Е. е. к. в. передбачено "Типовою методикою визначення економічної ефективності капітальних вкладень" (1969). Е. е. к. в. визначають і планують й за показником питомих капітальних вкладень: у розрахунку на одиницю виробничої потужності або на одиницю продукції (в матеріальному виробн.), на одиницю натурального обсягу невиробничих об'єктів (м2 житл. площі, місце в дитячому садку, лікарняне ліжко тощо) з урахуванням їхньої якості. Зростання питомих капітальних вкладень у матеріальному виробн. має окупитися зниженням собівартості продукції. Для планування капітальних вкладень у невиробничу сферу та для захисту навколишнього середовища вирішальне значення має їхня соціальна ефективність. Обов'язковою умовою проведення розрахунків та обгрунтувань Е. е. к. в. є додержання при цьому нар.-госп. підходу. Отже, прийнятий варіант капітальних вкладень має бути не тільки найефективнішим в окремій галузі виробн. (на окремому підприємстві), але й сприяти підвищенню екон. ефективності всього нар. г-ва. У зв'язку з цим Е. е. к. в. мають враховувати як у тій ланці г-ва, де передбачається здійснення їх, так і в суміжних галузях виробн. (у постачальника і споживача). Розраховуючи й аналізуючи Е. е. к. в. по окремих об'єктах, необхідно брати до уваги розрив у часі (лаг) між здійсненням капітальних вкладень і одержанням ефекту. Порядок визначення лага і його використання в розрахунках встановлено в галузевих інструкціях визначення Е. е. к. в. залежно від тривалості буд-ва і відповідного їй розподілу капітальних вкладень за роками будівництва (чи реконструкції) підприємств і об'єктів, а також тривалості освоєння проектних потужностей. Порівнюючи варіанти, які різняться тривалістю будівництва й освоєння (швидкістю інвестиційного процесу), визначають реальний ефект у вигляді додаткового прибутку, одержуваного за період, який дорівнює різниці в тривалості будівництва й освоєння. Швидкість інвестиційного процесу і Е. е. к. в. пов'язані зі швидкістю й екон. ефективністю науково-технічного прогресу. Прискорення будівництва, реконструкції та освоєння виробничих потужностей означає прискорення тех. прогресу в нар. г-ві та скорочення строку окупності капітальних вкладень і навпаки. Цим зумовлюється велике нар.-госп. значення фактора часу для підвищення екон. ефективності капітальних вкладень.

Літ.: Красовский В. П. Проблемы экономики капитальных вложений. М., 1967; Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений. М., 1969; Фактор времени в плановой экономике. М., 1978. .

М. С. Герасимчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази