Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дер-дех arrow ДЕСКРИПТИВНА ЛІНГВІСТИКА
   

ДЕСКРИПТИВНА ЛІНГВІСТИКА

(від лат. descriptivus - описовий) - американський різновид лінгвістичного структуралізму, методологічно пов'язаний з біхевіоризмом. Виникла на поч. 20 ст. Заснував її Ф. Боас, розвинули Л. Блумфілд, Ч. Хоккет, 3. Гарріс та ін. За допомогою дистрибутивного аналізу Д. л. описує формальні елементи структури мови, не вивчаючи їхнього значення. Вона досягла певних успіхів у фонології й морфології, розробивши детальну методику виявлення в різних мовах фонем і морфем із варіантами їх. У 60-70 рр. представники Д. л., переконавшись у безперспективності вивчення мовної форми без змісту, почали звертатися до аналізу значення. Хибну методологічну базу Д. л. й ігнорування нею значення формальних елементів структури мови піддали критиці рад. мовознавці Г. О. Винокур, О. С. Ахманова, В. А. Звегинцев та ін.

Літ.: Арутюнова H. Д., Климов I.A., Кубрякова Е. С. Американский структурализм. В кн.: Основные направления структурализма. М., 1964; Нікітіна Ф. О. Системність як закономірна властивість організації мови. "Мовознавство". 1977, № 4.

Ф. О. Нікітіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази