Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прен-прис arrow ПРИЗМИ ОПТИЧНІ
   

ПРИЗМИ ОПТИЧНІ

— обмежені плоскими поверхнями тіла з матеріалів, прозорих для оптичного випромінювання (світла) у певному інтервалі його частот (довжин хвиль). П. о. поділяються на дисперсійні (спектральні), від-бивальні та поляризаційні. Дисперсійні призми (ДП) служать для просторового розділення випромінювання різних довжин хвиль, тобто розкладання світла в спектр. Дія ДП ґрунтується на залежності кута відхилення δ променя, що пройшов крізь призму (мал. 1), від заломлення показника п, неоднакового для променів з різною довжиною хвилі λ (див. Дисперсія світла). Для зменшення аберацій (див. Аберації оптичних систем) на таку П. о. спрямовують пучки паралельних променів світла. Заломлюючий кут призми ψ, як правило, не перевищує 60°, бо зі збільшенням його зростають втрати світла на відбиття від передньої грані, а при куті падіння на задню грань, більшому за граничний, настає повне внутрішнє відбиття. Осн. характеристикою

ДП є кутова дисперсія

Призми оптичні - leksika.com.ua

Для ділянки спектра поблизу положення найменшого відхилення

Призми оптичні - leksika.com.ua

У видимій області спектра матеріалом для виготовлення ДП служить скло, в інфрачервоній — кам'яна сіль, фтористий літій тощо, в ультрафіолетовій — кристалічний кварц та флюорит. Дисперсійні П. о. широко застосовують у спектральних приладах. Відбивальні призми (ВП) служать для зміни напряму світлового пучка. Характерною їх особливістю є те, що світло всередині призми відбивається від однієї або послідовно від кількох граней. Здебільшого це повне внутр. відбиття. Коли кут падіння на яку-небудь з граней менший за граничний, на неї наносять дзеркальну плівку з срібла або алюмінію. Хід променів у деяких ВП показано на мал. 2. Як і при виготовленні дисперсійних П. о., матеріал для виготовлення ВП підбирають залежно від робочої ділянки спектра оптичного випромінювання. Відбивальні П. о. широко застосовують в оптичних системах, зокрема для зменшення їхніх поздовжніх розмірів. Поляризаційні призми (ПП) служать для одержування плоскополяризованого світла (див. Поляризація світла). ПП складаються з двох або більше тригранних призм, з яких принаймні одна виготовлена з оптично анізотропного (диь. Анізотропія) кристала. Конструктивно ПП зроблені так, що світло, яке попадає в призму, зустрічає похилу границю розділу двох середовищ, на якій умови заломлення для звичайного і незвичайного променів (див. Подвійне променезаломлення) різні. Тригранні призми, з яких складається ПП, часто склеюють речовиною, показник заломлення якої близький до серед. значень показників заломлення для звичайного і незвичайного променів (канадський бальзам, гліцерин, касторова олія тощо). В багатьох ПП складові частини розділені повітряним проміжком. Залежно від особливостей будови ПП можуть давати один пучок (однопр-меневі призми) або два пучки (двопроменеві призми) світла, поляризованого у взаємно перпендикулярних площинах. Прикладом однопроменевих призм є поляризаційна призма Ніколя (часто наз. ніколем), яка складається з двох тригранних призм, вирізаних з кристала ісландського шпату СаСО3 і склеєних канадським бальзамом. Хід звичайного (о) і незвичайного (е) променів у ній показано на мал. 3. З ніколя виходить не звичайний промінь, а звичайний, внаслідок повного внутр. відбиття від шару клею, відхиляється до бічної поверхні і в ній поглинається. На мал. 4 подано хід променів у деяких двопроменевих призмах (штриховка означає, що оптична вісі) кристала лежить у площині малюнка, точки означають, що оптич. вісь перпендикулярна до площини малюнка). Крім ісландського шпату матеріалом для виготовлення ПП служить кристалічний кварц (особливо при роботі з ультрафіолетовим промінням); у комбінації з ісландським шпатом часто використовують скло. Поляризаційні Й. о. широко застосовують як поляризатори й аналізатори світла.

С П Парняков.

Призми оптичні - leksika.com.uaПризми оптичні - leksika.com.uaПризми оптичні - leksika.com.uaПризми оптичні - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази